Ładowarki emu.energy
Strona główna / Listy (strona 20)

Listy

Pozdrowienia od Belen

Witajcie, Zwracam się do wszystkich walczących kobiet i tych, którzy są ze mną w tym czasie. Chcę Wam podziękować za to, że moją walkę uznałyście również za Waszą. Dziękuję za Wasze wsparcie i za to, że dzięki Wam usłyszano mój głos i moją prawdę. Przez 2 lata milczałam. Nie odważyłam …

Czytaj dalej »

Studium Prawa Konkurencji

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uruchamia VII edycję Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji. Zajęcia zaczną się w listopadzie br. Zapisy trwają do 30 września. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną. Przedmiotem zajęć są źródła i zasady …

Czytaj dalej »

„Legislacja w praktyce”

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na rekturację na studia „Legislacja w praktyce” na rok akademicki 2016/2017. Studia adresowane są do osób pracujących albo zaczynających pracę w administracji rządowej i samorządowej, a także w komórkach prawnych dużych podmiotów prywatnych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania aktów prawnych. Legislacja …

Czytaj dalej »

Studia podyplomowe

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ? zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. ?Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów?. …

Czytaj dalej »

Szkolenia medialne

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. ?Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury? organizowanego w ramach Działania 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości 2016-06-16 Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji …

Czytaj dalej »

Ankieta nt. Służby Więziennej

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2016 r. powołany został w Ministerstwie Sprawiedliwości Zespół do spraw opracowania rozwiązań reformujących Służbę Więzienną. Zadaniem zespołu jest przegląd i ocena funkcjonowania ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks …

Czytaj dalej »

ELSA: ankieta dla studentów

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland zaprasza do udziału w badaniu „Studenci Prawa w Polsce”. Ankieta jest dostępna w internecie. Ankieta przeprowadzana jest już po raz 16. Jej celem jest zbadanie opinii studentów prawa nt. studiowanego kierunku oraz przydatności zdobytych umiejętności w zawodzie prawnika. Wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie …

Czytaj dalej »

Delegacja do ministerstwa

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych ? w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości ? do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Prawa Gospodarczego. We właściwości Wydziału pozostają sprawy z zakresu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, postępowania sądowego w sprawach gospodarczych, a także zagadnień …

Czytaj dalej »

AI poszukuje ekspertów

Dołącz do eksperckiego zespołu autorów i autorek materiałów edukacyjnych o prawach człowieka i mobilizacji społecznejskierowanych do osób pracujących z młodzieżą 13-25 lat. Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje ekspertek i ekspertów, którzy opracują materiały edukacyjne oraz poprowadzą na ich podstawie warsztaty w jednym z czterech niżej wymienionych modułów tematycznych: Społeczno-polityczny kontekst współczesnych …

Czytaj dalej »

Dzieci niepełnosprawne w procesie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza adwokatów i radców prawnych do udziału w pilotażowymszkoleniu pt. ?Udział dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w postępowaniach ? standardy prawne i praktyczne umiejętności?. Szkolenie odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w godz. 9.00 ? 16.30. Celem szkolenia jest zaktywizowanie adwokatów i radców prawnych jako potencjalnych …

Czytaj dalej »