Ładowarki emu.energy
Strona główna / Listy (strona 20)

Listy

6 września egzamin notarialny

Minister sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 …

Czytaj dalej »

Mobbing ? aspekty prawne i psychologiczne

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w konferencji: ?Mobbing ? aspekty prawnei psychologiczne ?, która odbędzie się w dniu 11 maja 2016 roku w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2, sala konferencyjna 2200. Konferencja poświęcona będzie istotnym problemom związanym ze zjawiskiem mobbingu jako …

Czytaj dalej »

Język prawny i prawniczy

Zagadnienia związane m.in. z kulturą polskiego języka prawnego, estetyką prawa, konstytucjonalnymi granicami wolności słowa, będą przedmiotem dyskusji podczas Kongresu języka prawnego i prawniczego. Dwudniowe spotkanie odbędzie się 21-22 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim. Kongres jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch uniwersyteckich wydziałów: Polonistyki oraz Prawa i Administracji. Wezmą w naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego …

Czytaj dalej »

Dla doradców restrukturyzacyjnych

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 11 kwietnia 2016 r.

Czytaj dalej »

Kongres psychiatrii sądowej

II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej odbędzie się 15-16 kwietnia w Łodzi. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów oraz duchownych. Ubiegłoroczne zainteresowanie tematyką Kongresu, będącą połączeniem naukowych dyscyplin, zajmujących się psychiatrią sądową, zmotywowała organizatorów do rozszerzenia formuły o gości zagranicznych. Podczas kongresu spotkają się …

Czytaj dalej »

Prawnicy na rzecz równości

Podsumowowanie projektu „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”, odbędzie się 11 kwietnia w Toruniu.Konferencję organizują Polskie Towarzystwo Prawa Administracyjnego oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Norweska Rada Adwokacka (Den Norske Advokatforening) przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Adwokacką w …

Czytaj dalej »

Status komornika sądowego

„Status komornika sądowego. Wyzwania współczesności” to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która zaplanowana jest na 4 kwietnia w gmachu Sejmu w Warszawie. Organizatorem jest Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Sądowniczej. Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Minister Sprawiedliwości. Konferencja podzielona jest na trzy części i trwać będzie od godz. 9.30 do 14.30. …

Czytaj dalej »

Dla doradców restrukturyzacyjnych

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcyrestrukturyzacyjnego,zawiadamia, że egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wyznaczony na dzień 11 kwietnia 2016 roku odbędzie się w Centrum Konferencyjno ? Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, sala A-301 (brama nr …

Czytaj dalej »

Sędzia w resorcie potrzebny

Departament Legislacyjny MS poszukuje w celu delegowania do Wydziału Prawa Rejestrów: sędziego lub referendarzasądowego orzekającego w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Sędziowie i referendarze sądowi zainteresowani delegacją do wykonywania wyżej wymienionych czynności proszeni są o kontakt z panią Martą Pisarską tel. 22 52-12-741 lub Marta.Pisarska@ms.gov.pl.

Czytaj dalej »

Ochrona praw zwierząt

Fundacja Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ekostraż zapraszają na konferencję ?Niech mają prawa!? która odbędzie się 30 marca. Zostaną na niej przedstawione wyniki minitoringu sądów, prokurator i policji pod kątem egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt. Monitoring trwał przez rok. Przebadanych zostało 1/3 sądów i prokuratur rejonowych oraz wojewódzkich …

Czytaj dalej »