Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy (strona 10)

Listy

Forum Prawników w Berlinie

4. Międzynarodowe Forum Prawników, organizowane przez Niemiecką Federalną Izbę Adwokacką (Bundesrechtsanwaltskammer) odbędzie się 5 kwietnia w Berlinie. Tematem tegorocznego forum będzie „Poufność – sprawa zawodu prawnika”. Jednym z prelegentów podczas Forum będzie prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA. Jak zaznaczają organizatorzy, poufność, jedna z podstawowych wartości zawodu prawnika, musi …

Czytaj dalej »

Manifest CCBE

CCBE wydało manifest w związku z wyborami w Unii Europejskiej w 2019 r. W manifeście CCBE podsumowano zalecenia europejskich adwokatur i prawników, by utrzymać praworządność i prawa podstawowe poprzez: Wzmocnienie działań Komisji Europejskiej w zakresie rozwiązywania kwestii związanych z praworządnością i sprawiedliwością przez połączenie ich w kompetencjach jednego komisarza europejskiego; …

Czytaj dalej »

Przewodnik po e-sądach UE

Powstał przewodnik korzystania z elektronicznego systemu sądownictwa w sądach UE. Zawiera praktyczne wskazówki dla prawników, którzy chcą skorzystać z e-Curia – elektronicznego systemu składania wniosków Trybunału Sprawiedliwości (Court of Justice) i Sądu (General Court) Unii Europejskiej. Przewodnik został opracowany przez Stałe Przedstawicielstwo CCBE przy Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie UE oraz …

Czytaj dalej »

Przeciw karze śmierci

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się 27 lutego 2019 roku sesja otwierająca VII Światowy Kongres przeciwko karze śmierci. Obrady będą transmitowane w Internecie i tłumaczone symultanicznie na języki urzędowe Unii Europejskiej, w tym na język polski.Można śledzić jej przebieg na stronie internetowej parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20190227-1000-SPECIAL. Program (w języku angielskim) dostępny …

Czytaj dalej »

Rządy i siła prawa

Prof. dr hab. Danuta Hubner Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego zaprasza na seminarium „Rządy i siła prawa: fundament Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. w Warszawie.

Czytaj dalej »

Nagroda Honorowa Iustitii

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” organizuje konkurs, którego celem jest upowszechnianie dokonań członków SSP Iustitia w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności takich jak umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozwój demokracji, ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa. Kandydatami do Nagrody mogą być członkowie …

Czytaj dalej »

Turniej wiedzy aplikanta

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Komitet Organizacyjny Konkursu zapraszają do udziału w Turnieju wiedzy aplikanta. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lutego. Finał Turnieju zostanie rozstrzygnięty podczas IX Karnawałowego Balu Aplikantów 23 lutego w Arkadach Kubickiego. Zgłoszenia do Turnieju są przyjmowane do dnia 5 lutego br. poprzez formularz …

Czytaj dalej »

Kobieta Adwokatury 2018

Po raz drugi Naczelna Rada Adwokacka przyzna w tym roku nagrodę „Kobieta Adwokatury”. Do nagrody można zgłaszać Panie Mecenas, które w danym roku kalendarzowym wykazały się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową. Zgłoszenia …

Czytaj dalej »

AI i prawa człowieka

Akademia Prawa Europejskiego (ERA) zaprasza na konferencję pt. „Sztuczna inteligencja (AI) i prawa człowieka – wyzwania prawne”, która odbędzie się w Brukseli 15-16 kwietnia 2019 roku. W świetle szybkiego i nieuregulowanego rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i jej możliwych następstw dla praw człowieka, konferencja będzie stanowić debatę prawną na temat regulacji …

Czytaj dalej »

Polacy w UE

Kino Muza zaprasza w sobotę 12 stycznia o godzinie 17 do wzięcia udziału w Dyskusji Klubu Swobodnej Myśli. Olgierd Łukaszewicz i Paweł Kasprzak będą w Scenie na Piętrze przy ulicy Masztalarskiej  dyskutować o Obywatelach RP w Unii Europejskiej.

Czytaj dalej »