Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia (strona 10)

Temat Tygodnia

Wstrzymana ekstradycja

ETPC wstrzymał deportację cudzoziemca z Polski do Tadżykistanu do czasu zbadania tej sprawy przez Trybunał ♦ Europejski Trybunał Praw Człowieka wstrzymał 28 sierpnia wydalenie cudzoziemca do Tadżykistanu wobec ryzyka poddania go torturom i naruszenia prawa do życia rodzinnego. ♦ Polskie władze planowały deportację obywatela Tadżykistanu bez właściwego zbadania ryzyka zagrożenia torturami oraz …

Czytaj dalej »

Omnipotencja rzecznika

Uchwała 11/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 sierpnia 2020 r.W związku z pismem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława W. Radzika do Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądach Apelacyjnych i Okręgowych z dnia 3 sierpnia 2020 r. oraz wszczęciem przeciwko niektórym sędziom z okręgu piotrkowskiego postępowań dyscyplinarnych …

Czytaj dalej »

5 lat czekał RPO na TK

19 sierpnia 2020 r.Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego stosowania w postępowaniu karnym środków zabezpieczających. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: art. 374 § 1 zdanie pierwsze w związku z art. 380 w związku z art. 354 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – …

Czytaj dalej »

Nie dla autorytaryzmu

Polska jest innym krajem niż w 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich w Senacie o stanie praw człowieka na podsumowanie swojej kadencji Polska w 2020 r. jest zupełnie innym państwem niż w 2015 r. – mówił senatorom RPO prof. Adam Bodnar przedstawiając informację o stanie praw i wolności w 2019 r. …

Czytaj dalej »

RPO i Pol’and’Rock Festival

Od 2009 roku Rzecznik Praw Obywatelskich uruchamiał swój namiot praw człowieka najpierw na Przystanku Woodstock, a od dwóch lat na PolandRock Festival. Nie mogło nas zabraknąć także w tym trudnym dla festiwalu czasie – w przestrzeni wirtualnej. W tym roku działamy online! Dołączamy do „największej domówki świata” i 31 lipca …

Czytaj dalej »

Kobiety lubią przemoc?

Biuro RPO odpowiada na najważniejsze pytania o Konwencję Stambulską. Raport Rzecznika dla GREVIO Polska ratyfikowała Konwencję Stambulską pięć lat temu, by lepiej przeciwdziałać wszelkim formom przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowejDo dzisiaj jej postulaty zostały zrealizowane tylko częściowo, a raz na jakiś czas słyszymy głosy o jej wypowiedzeniuRPO prezentuje raport alternatywny sporządzony dla GREVIO – organizacji, która …

Czytaj dalej »

Malta wygrała z P. Glińskim

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddala apelację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. Malta Festival Poznań. Ministerstwo wypłaci Fundacji Malta 300 tys. zł Sprawa niewypłaconej dotacji dla Festiwalu Malta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego toczy się od 2017 r., kiedy jednym z kuratorów festiwalu był Oliver Frljić. Pozew w imieniu …

Czytaj dalej »

Można pozywać Volkswagena

W wyroku wydanym 9 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przeciwko koncernowi Volkswagen Aktiengesellschaft (VW AG) orzekł, że producent pojazdów, które zostały niezgodnie z prawem wyposażone w oprogramowanie manipulujące danymi, a następnie były sprzedawane w innych państwach członkowskich, może zostać pozwany przed sądami tychże państw. Szkoda ponoszona przez nabywcę …

Czytaj dalej »

Iluzja jawności procesu

Bartosz Pilitowski, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska: Raport z przestrzegania w Polsce zasady jawnego procesu:”Z pomocą wolontariuszy przeprowadziliśmy monitoring przestrzegania zasady jawności obejmujący Sąd Najwyższy oraz wszystkie sądy powszechne i administracyjne w kraju (łącznie 392 sądy). Sprawdziliśmy, w których sądach wprowadzono ograniczenia lub zakazy udziału publiczności w procesach i w jaki sposób zakomunikowano …

Czytaj dalej »

Rząd RP odpowiada KE

Polski rząd „odpowiada” Komisji Europejskiej. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Polski rząd „odpowiada” Komisji Europejskiej – stanowisko Zarządu SSP IUSTITIA w związku z działalnością Izby Dyscyplinarnej w budynku Sądu Najwyższego wbrew orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE 24 czerwca 2020 r., mija termin, jaki Komisja Europejska zakreśliła polskiemu rządowi (Ministrowi Sprawiedliwości) …

Czytaj dalej »