Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Daty egzaminów korporacyjnych

Daty egzaminów korporacyjnych

14 czerwca 2011 roku rozpoczną się egzaminy na adwokatów i radców prawnych.Minister Sprawiedliwości wyznaczył na 14 czerwca – termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, tj.:
1. doktorów nauk prawnych,
2. osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
5. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny,
6. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Egzamin rozpocznie się 14 czerwca 2011 r. godz. 10.00 – część pierwsza; 15 czerwca 2011 r. godz. 10.00 – część druga; 16 czerwca 2011 r. godz. 10.00 – część trzecia oraz 17 czerwca 2011 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta.
Tego samego dnia rozpocznie się egzamin radcowskie dla osób, które odbyły aplikację radcowską oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:
* doktorów nauk prawnych,
* osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
* osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
* osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
* osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny,
* osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Początek egzaminu – 14 czerwca 2011 r. godz. 10.00 – część pierwsza; 15 czerwca 2011 r. godz. 10.00 – część druga; 16 czerwca 2011 r. godz. 10.00 – część trzecia oraz 17 czerwca 2011 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta.

Sprawdź także

Sprawiedliwość jak szkło

JUSTICE HAS TO BE A GLASS HOUSE – it has to be transparent To temat …