Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dłuższe apelacje „dzięki” PiS

Dłuższe apelacje „dzięki” PiS

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach alarmuje – w ciągu ośmiu miesięcy tego roku średni czas rozpoznawania apelacji w tym sądzie wydłużył się dwukrotnie,

a w ekstremalnych przypadkach nawet trzykrotnie. – „Przyczyny tego Zebranie upatruje nie tylko w czynnikach obiektywnych, takich jak wzrost wpływu spraw i coraz większy stopień ich komplikacji faktycznych i prawnych, ale i – nade wszystko – w działaniach i zaniechaniach władzy ustawodawczej i wykonawczej” – napisano w uchwale.

W ocenie sędziów, polski parlament uchwala akceptowane przez prezydenta ustawy, które – jak czytamy w uchwale – „wręcz pogarszają warunki pracy sądów i sędziów i – pod pretekstem tak zwanej reformy – zmierzają do podporządkowania władzom politycznym niezależnej od nich władzy sądowniczej”. – „Z kolei Minister Sprawiedliwości nie zadbał o należyte dokadrowanie Sądu Apelacyjnego, nie podejmując przez blisko trzy lata nawet jawiących się jako oczywiste działań zmierzających do obsadzenia wakujących stanowisk, a jedyną jego aktywnością było odwołanie dobrze wypełniającego swe obowiązki prezesa i zastąpienie go swoim nominatem” – napisali katowiccy sędziowie.

Przeprosili też obywateli i poprosili, „by zrozumieli, w jakich warunkach sąd ten musi pracować i kto za nieuniknione utrudnienia ponosi odpowiedzialność”. Uważają, że problemy, występujące w ich sądzie dotyczą także innych sądów w Polsce. Jednocześnie podziękowali „tym wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przez ostatnie lata aktywnie wspierali sędziów w ich działaniach zmierzających do zachowania niezależności władzy sądowniczej od mających charakter polityczny dwóch pozostałych konstytucyjnych władz: ustawodawczej i wykonawczej”. Zebranie zwróciło się do wszystkich sędziów, „by w swojej codziennej służbie dawali świadectwo temu, że na tę aktywną obywatelską obronę zasługiwali i zasługują”.

Zebranie Sędziów w drugiej uchwale „z zadowoleniem przyjęło do wiadomości, że Komisja Europejska zdecydowała się zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchwaloną przez obecny parlament ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym”. – „Na niezgodność tej ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze standardami europejskimi i Zebranie, i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej, zwracały już uwagę w swych wcześniejszych uchwałach, czyniły to też inne samorządy sędziowskie, skupiające sędziów stowarzyszenia oraz wszystkie liczące się autorytety prawnicze” – napisali katowiccy sędziowie. Wyrazili ubolewanie, że „na analogiczny krok Komisja nie zdecydowała się w przypadku innych stanowiących zagrożenie dla praworządności w RP ustaw: o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa”.

Źródło: rp.pl

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …