Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / IV festiwal teatrów więziennych

IV festiwal teatrów więziennych

Znamy już termin kolejnego ogólnopolskiego konkursu więziennej twórczości teatralnej organizowanego przez Areszt Śledzy w Poznaniu. W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odbędzie się IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Organizatorem konkursu jest dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu we współpracy z Marszałkiem
Województwa Wielkopolskiego i Prezydentem Miasta Poznania. Wsparciem organizacyjnym i metodycznym projektu są środowiska artystyczne i naukowe (instytucje, teatry i uczelnie wyższe). Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Do udziału w nim zapraszamy jednostki penitencjarne z całego kraju (zakłady karne i areszty śledcze).
CELE KONKURSU:
1. Promocja penitencjarnej działalności kulturalno-oświatowej w przestrzeni publicznej. 2. Rozwijanie kreatywności scenicznej więziennych grup teatralnych. 3. Upowszechnianie kultury teatralnej i literackiej wśród osób pozbawionych wolności oraz dbałość o kulturę słowa. 4. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych. 5. Zachęcanie pozostałych jednostek penitencjarnych do projektowania programu teatralnego i promocji własnych przedstawień scenicznych. 6. Rozwijanie aktywności twórczej wśród skazanych oraz sztuka prezentacji.
Konkurs umożliwia przedstawienie dorobku kulturalnego wytworzonego przez osoby dotknięte izolacją społeczną, chcące uporządkować swoje dotychczasowe życie w zgodzie z obowiązującymi normami współżycia społecznego.
Tekst: por. Anna Michalik

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …