Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Koszty lustracji spółdzielni

Koszty lustracji spółdzielni

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął kilka lat temu problem dotyczący wysokich kosztów lustracji spółdzielni, przeprowadzanych przez związki rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych. Zagadnienie to nie doczekało się wówczas regulacji ustawowej, mimo iż zarówno ówczesny Minister Sprawiedliwości, jak i Minister Infrastruktury dostrzegli wady istniejących przepisów. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadal wpływają skargi od członków spółdzielni mieszkaniowych, jak i samych spółdzielni mieszkaniowych odnoszące się do tego zagadnienia. Piszący podkreślają, że spółdzielnia mieszkaniowa zrzeszona w związku płaci wysokie roczne składki. Tymczasem, w razie zlecenia lustracji spółdzielnia jest obowiązana wpłacić związkowi, w którym jest zrzeszona, kolejną bardzo wysoką opłatę, a dodatkowo pokryć koszt zakwaterowania i przejazdów lustratora oraz wypłacić mu diety. W ocenie Rzecznika treść przepisu art. 91 § 3 Prawa spółdzielczego wskazuje, że w spółdzielniach mieszkaniowych, które są zrzeszone w związkach rewizyjnych, lustracja powinna być przeprowadzona nieodpłatnie, tzn. powinna być finansowana w ramach składki członkowskiej uiszczanej przez spółdzielnię. Zasadnym byłoby wprowadzenie do Prawa spółdzielczego przepisów, które w sposób generalny i jednoznaczny regulowałyby zasadnicze kwestie związane z ustalaniem zasad odpłatności za badania lustracyjne.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o rozważenie podjęcia działań w celu doprowadzenia do zmiany stanu prawnego w omawianym zakresie.

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …