Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / RPO znów o hipotece odwróconej

RPO znów o hipotece odwróconej

Rzecznik Praw Obywatelskich przekazała ministrowi gospodarki kolejne wnioski dotyczące utworzenia ram prawnych dla tzw. hipoteki odwróconej. Pomimo przedłużającego się stanu braku regulacji rozwija się obecnie model tzw. sprzedażowy, oparty na instytucji renty lub dożywocia. Brak natomiast regulacji prawnych chroniacych starszych ludzi.
Wciąż natomiast brak standardowej regulacji, która odnosiłaby się do modelu kredytowego i miałaby w znaczącym stopniu charakter ochronny wobec klienta – seniora. Regulacja prawna mogłaby pozytywnie wpływać także na kształtowanie praktyk na rynku oferującym model sprzedażowy. Opracowane przepisy prawne powinny, mając na uwadze ich funkcję ochronną wobec docelowej grupy klientów, sprzyjać przedstawianiu przez kredytodawców pełnej i rzetelnej informacji o swojej ofercie. Należałoby ponadto rozważyć uregulowanie kwestii obowiązkowego doradztwa prawnego, przez okres np. 2 lat od wejścia w życie ustawy, aby ułatwić zrozumienie praktycznych aspektów oferowanego produktu. Napływające skargi wskazują również, że konieczna jest interwencja ustawodawcy polegająca na dodatkowym uregulowaniu tzw. modelu sprzedażowego. Umowy zawierane w tym segmencie regulowane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Praktyka rynkowa pokazała jednak, że część tych umów zawiera klauzule abuzywne.
Rzecznik Praw Obywatelskich wyraziła nadzieję, że wnioski przedstawione w wystąpieniu będą pomocne podczas prowadzonych prac legislacyjnych.

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …