Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Łatwiej o inwestycje kolejowe

Łatwiej o inwestycje kolejowe

Zawiera je nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 31 sierpnia 2016 r. Celem nowych przepisów jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Nowelizacja przewiduje m.in. zawieszenie postępowań
w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji planowanych na obszarze objętym wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ? do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji. Przyjęcie nowych regulacji wiąże się z tym, że przyspieszenie rozwoju sieci kolejowej jest warunkiem nadrobienia zaległości w tym zakresie, występujących między Polską a większością krajów Unii Europejskiej oraz podstawą do długotrwałego rozwoju kraju.
Konieczność dalszego uproszczenia przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym wynika również m.in. z potrzeby pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Za zmianami przemawiają też dotychczasowe doświadczenia największego inwestora w sektorze kolejowym, będącego narodowym zarządcą infrastruktury – PKP Polskich Linii Kolejowych SA (PKP PLK SA) – w stosowaniu obecnych przepisów. Zmiany uzasadnione są także corocznymi zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącymi realizacji przez państwa członkowskie strategii ?Europa 2020?.
Sejm VIII kadencji uchwalił nowelizację 7 lipca 2016 r., a prezydent podpisał ją 5 sierpnia 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1257

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …