Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / LexisNexis o mobbingu i dyskryminacji

LexisNexis o mobbingu i dyskryminacji

Zjawisko mobbingu w miejscu pracy to wielkie zagrożenie.

Jest również poważnym problemem dla organizacji, w której występuje, ponieważ ogranicza jej innowacyjność i rozwój. Mobbing stanowi szczególnie duże zagrożenie dla firm, które w szczególny sposób muszą dbać o korzystny wizerunek firmy i należącej do niej marki. Należy również zwrócić uwagę na kontekst prawny zjawiska mobbingu w polskich przedsiębiorstwach. Od dnia 1 stycznia 2004 roku polscy pracodawcy zostali zobowiązani przez ustawodawcę do przeciwdziałania mobbingowi w zakładach pracy.
W Kodeksie pracy została wprowadzona nowa, budząca liczne kontrowersje, regulacja prawna zjawiska mobbingu ? art. 943 K.p. Sposobem jednoczesnego wypełnienia ustawowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i ograniczenia ryzyka wydostania się konfliktu na zewnątrz przedsiębiorstwa jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie odpowiednio przygotowanej Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna Nowość – planowane zmiany w przepisach antymobbingowych, obowiązkowa polityka antymobbingowa u każdego pracodawcy.
19.11.2010r. (piątek) godz: 10.00-16.00, Warszawa Prowadzący:| Maciej Chakowski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również wspólnikiem zarządzającym w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek. Był konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie regulacji antymobbingowych krajów Unii Europejskiej jest także członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zajmującego się zmianami w przepisach antymobbingowych. Auror wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.
Szczegółowy program szkolenia: 1.Zagrożenia dla przedsiębiorstwa ? planowane zmiany w przepisach antymobbingowych, obowiązkowa polityka antymobbingowa u każdego pracodawcy. 2.Definicja lobbingu najbardziej znane psychologiczne definicje lobbingu, prawna definicja mobbingu w Polsce, porównanie definicji prawnej mobbingu z definicjami psychologicznymi, mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy. 3.Mobbing a dyskryminacja i molestowanie seksualne. 4.Mobbing a ocena pracownika. 5.Mobbing a monitorowanie pracowników. 6.Ustawowy obowiązek przeciwdziałania lobbingowi. 7.Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing w zakładzie ryzyko osobowe pracodawcy, zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu lobbingu. 8.Mobbing a inne naruszenia prawa pracy. 9.Sytuacja prawna ofiar mobbingu zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i kandydatów do pracy. 10.Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA) korzyści z wprowadzenia WPA, jak wprowadzić w zakładzie WPA, niezbędne elementy WPA. 11.Przykłady wdrożenia WPA w polskich przedsiębiorstwach. 12.Prawne aspekty dyskryminacji w zatrudnieniu. 13.Dyskryminacja w procesie rekrutacji. 14.Dyskryminacja w wynagradzaniu ? zagrożenia dla pracodawcy.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://szkolenia.lexisnexis.pl/szkolenie/wewnetrzna-polityka-antymobbingowa-i-antydyskryminacyjna-planowane-zmiany-w-przepisach-ant Kontakt: Dzial szkoleń LexisNexis Dzial.szkolen@lexisnexis.pl 22 572 95 17/18

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …