Mamy demokrację połowiczną

Dalszy upadek jakości demokracji w Polsce w rankingu Freedom House – już czwarty rok z rzędu- to efekt ataków na sądownictwo, samorządy oraz nienawistne kampanie przeciwko osobom LGBT i sędziom w 2019 r. Polska spadła do kategorii niepełnych demokracji, a Węgry w ogóle przestały być państwem demokratycznym

Polska uzyskała najniższą notę w rankingu demokracji Freedom House „Narody w czasie przemian” („Nations in Transit”) odkąd jest w nim oceniana, czyli od 2011 roku. Otrzymała 4,93 punktu na 7 możliwych do zdobycia. Staliśmy się „autokracją wyborczą”, krajem już tylko pół-demokratycznym – piszą Anna Wójcik i Miłosz Wiatrowski, autorzy części raportu poświęconej Polsce.

Raport Freedom House ocenia okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Notowania nie uwzględniają wydarzeń późniejszych, w tym kolejnych pomysłów polskich władz na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2020 roku (dzięki czemu oceny „procesu wyborczego” są stosunkowo wysokie).

„Obecne zamieszanie wokół wyborów prezydenckich może nas zepchnąć jeszcze niżej do kategorii „autokracji plebiscytarnej”, w której wyborcy potwierdzają legitymację do dalszego rządzenia formacji, która jawnie i ostentacyjnie narusza Konstytucję, odrzucając wartości demokratycznego państwa prawnego. System w Polsce degeneruje się dalej” – piszą Wójcik i Wiatrowski.
Równy spadek od 2016 roku

Ranking powstał na podstawie raportu omawiającego 7 składników demokracji w Polsce w 2019 roku:

sposób rządzenia na szczeblu ogólnokrajowym,
proces wyborczy,
samorządy,
niezawisłość sądów,
korupcję,
niezależność mediów,
funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, w tym ochronę prawa i wolności jednostek.

Dalszy upadek jakości demokracji w Polsce (gwałtowne spadki widać w rankingu czwarty rok z rzędu) wynika z ataków na sądownictwo, samorządy oraz nienawistne kampanie przeciwko osobom LGBT i sędziom.
Więcej na OKO.press.pl

Sprawdź także

Inny format SN

Prezentujemy całościowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.  Pierwotnie został on przedstawiony na Kongresie Prawników Polskich …