Finansowanie pomostowe

Media to nie tuba wójta

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Marszałka Sejmu w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy prawo prasowe oraz niektórych innych ustaw, który został wniesiony do Sejmu 19 października 2018 r. przez Klub Poselski Kukiz’15 (z projektem można zapoznać się tutaj).

    Projekt wprowadza bezpośredni zakaz wydawania prasy przez samorządy gminne, powiatowe czy wojewódzkie. Przepis taki stanowi odpowiedź i próbę wyeliminowania jednego z najpoważniejszych zagrożeń dla wolności słowa na poziomie lokalnym, jakim jest praktyka wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych.

   „Praktyka taka budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z szeregiem konstytucyjnych wartości, w tym z gwarancjami wolności słowa i obywatelskim prawem do informacji, a przez to wymaga stosownych zmian w prawie” – mówi Dominika Bychawska-Siniarska, członek zarządu HFPC.Z powyższych względów HFPC zwróciła się do Marszałka Sejmu z wnioskiem o skierowanie projektu do dalszych prac oraz o nadanie mu druku sejmowego.

    Jednocześnie HFPC wskazała, że zakaz wydawania prasy powinien obejmować nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, lecz również jednostki budżetowo im podległe (np. domy kultury) oraz przedsiębiorstwa z udziałem gminy, powiatu lub województwa.Stanowisko HFPC w odniesieniu do projektu ustawy zostało opracowane w ramach projektu pomocy prawnej dla dziennikarzy, sponsorowanego przez Media Legal Defence Initiative. Szczególy na stronie HFPC

 

Sprawdź także

RPO: anulować mandaty

W okresie pandemii policja naruszała wolność osobistą i prawo do prywatności – wykazują wyroki Sądu …