Miasto zapłaci za szkody

Sąd Okręgowy w Świdnicy uwzględnił powództwo właściciela Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w Kłodzku, który domagał się od Miasta Kłodzka zasądzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. W wyniku działań miasta całkowicie zatrzymano przepływ wody w kanale, co z kolei spowodowało zatrzymanie pracy Małej Elektrowni Wodnej. W ubiegłym roku Miasto Kłodzko przystąpiło do realizacji inwestycji pod nazwą ?Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu?. Inwestycja wymagała remontu i wyczyszczenia kanału, co wiązało się z obniżeniem w nim poziomu wody. W efekcie całkowicie zatrzymano przepływ wody w kanale, co z kolei spowodowało zatrzymanie pracy Małej Elektrowni Wodnej. Właściciel elektrowni podnosił w procesie, że takie działania władz miasta całkowicie pozbawiały go przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
?Władze Miasta Kłodzka przystąpiły do realizacji inwestycji w obrębie Kanału Młynówka, nie przejmując się tym, że reprezentowany przeze mnie przedsiębiorca, który od kilkunastu lat, posiadając pozwolenie wodnoprawne oraz koncesję, prowadzi Małą Elektrownię Wodną w Kłodzku, pozbawiony zostanie z dnia na dzień możliwości wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła, a w konsekwencji nie będzie mógł realizować zawartych ze swoimi kontrahentami umów i osiągać zysku? ? mówił mec. Waldemar Woźniak, pełnomocnik MEW.
Wyrok jest nieprawomocny. Proces obserwowali obserwatorzy Kliniki Prawa Własności.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw człowieka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …