Nadal nie lubimy azylantów

Raport roczny Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu z wkładem przygotowanym przez HFPC

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum Support Office – EASO) opublikował 25 czerwca sprawozdanie roczne obejmujące dane z 2019 r. W dokumencie tym przedstawiono kompleksowy przegląd zmian w dziedzinie ochrony międzynarodowej na szczeblu europejskim, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, będąca członkiem EASO Consultative Forum przygotowała wkład do raportu rocznego dotyczący Polski. EASO w sposób obszerny korzystało także z raportu krajowego AIDA przygotowywanego we współpracy z HFPC.

Liczba uchodźców w UE znów wysoka, a w Polsce najniższa od 20 lat

Należy zwrócić uwagę, że w 2019 r. w Unii Europejskiej – po raz pierwszy od 2015 r. – ponownie odnotowano wzrost liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, a kwestia azylu – jak wskazuje EASO – pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów w polityce UE. Jednocześnie jednak, liczba osób objętych wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce w 2019 r. była najniższą od 20 lat[3]. W ocenie HFPC, na tę sytuację wpływa problem z dostępem do procedury tj. ograniczaniem możliwości złożenia wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce. W sprawozdaniu rocznym EASO także wskazuje, że o tzw. odbijaniu uchodźców na przejściu granicznym w Terespolu donosiło wiele źródeł, podobnie jak w roku poprzednim. Fundacja Helsińska również wielokrotnie zwracała uwagę na ten problem, w tym także w swoim raporcie z 2019 r. Jednakże pomimo korzystnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, praktyka władz w tym obszarze nie uległa zmianie. HFPC czeka nadal na rozstrzygnięcie skarg w tym przedmiocie złożonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W Polsce detencja małoletnich cudzoziemców oraz ofiar tortur jest nadal problemem

EASO wskazał także, że detencja małoletnich cudzoziemców tj. pozbawianie ich wolności z uwagi na status migracyjny, jak i identyfikacja ofiar tortur jest nadal problemem. Jak zaznaczył w swoim sprawozdaniu, Komitet ONZ przeciwko Torturom (CAT) zauważył potrzebę poprawnej identyfikacji ofiar tortur w Polsce. HFPC także wskazywała na ten problem.

„Pomimo rekordowo niskiej liczby uchodźców w Polsce, nadal część z nich trafia do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, co szczególnie bulwersuje, gdy mamy do czynienia z małoletnimi, jak i ofiarami przemocy. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał aż trzy wyroki w sprawach polskich, w których stwierdził, że detencja małoletnich cudzoziemców naruszała ich prawo do życia rodzinnego” – mówi Daniel Witko, prawnik HFPC.

Do pobrania na stronie HFPC:

Streszczenie publikacji dostępne jest także w języku polskim
Wkład HFPC

Sprawdź także

A.Nawalny zamordowany

Ciało Aleksieja Nawalnego znajduje się jednak w kostnicy szpitala klinicznego w mieście Salechard. Są na …