Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nowy rejestr klauzul niedozwolonych

Nowy rejestr klauzul niedozwolonych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prosi o uwagi do Opisu planowanych zmian w zakresie funkcjonowania rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Opis zmian jest wynikiem analiz przeprowadzonych przez UOKiK, dotyczących rejestru postanowień umownych uznanych za niedozwolone. Przez ostatnie lata
zaobserwowano znaczny wzrost liczby powództw wytaczanych w sprawach o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone przez organizacje mające chronić prawa konsumentów, a także przez osoby fizyczne, reprezentowane przez profesjonalne podmioty świadczące pomoc prawną. Wskutek opisanych działań systematycznie rośnie ilość klauzul uznawanych za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i następnie wpisywanych do Rejestru. Efektem powyższego jest znaczne zmniejszenie jego funkcjonalności. Do UOKiK docierały sygnały od konsumentów i przedsiębiorców wskazujące na niski stopień użyteczności Rejestru w obecnym kształcie.
Dlatego UOKiK przygotował Opis zmian i poddaje je konsultacjom społecznym. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakładce ?Konsumenci?-?Ochrona konsumentów?-?Konsultacje społeczne?. Uwagi należy kierować na adres: ddk@uokik.gov.pl

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …