Strona główna / Aktualności / Odbieranie praw jazdy do TK

Odbieranie praw jazdy do TK

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zatrzymywania praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. W ocenie RPO, zaskarżone rozwiązanie budzi wątpliwości związane z naruszeniem zasady zakazu podwójnego karania tej samej osobyza ten sam czyn. Ponadto przewidziana przez ustawodawcę droga odwoławcza od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy nie spełnia standardów odpowiednich gwarancji procesowych. Jednocześnie Rzecznik podkreślił, że wniosek dotyczy jedynie korekty istniejących przepisów, natomiast w pełni popiera cel, jakim kierował się ustawodawca wprowadzając je w życie tj. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …