Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Oficjalna współpraca

Oficjalna współpraca

3 czerwca 2022 roku miało miejsce podpisanie przez Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu i Wielkopolską Izbę Adwokacką w Poznaniu, Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu porozumienia o współpracy i współdziałaniu na rzecz promowania i umacniania Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR), zwłaszcza mediacji jako metod sprzyjających kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i społeczno — gospodarczemu rozwojowi kraju. Podpisanie porozumienia towarzyszyło współorganizowanej przez Wydział III Międzynarodowej Konferencji Mediacji, jaka odbywała się w Collegium Iuridicum Novum w dniach 3 – 4 czerwca.

Porozumienie podpisane przez Pana Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu adw. Tomasza Jachowicza oraz Prezes Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu adw. dr Katarzynę Golusińską obejmuje współdziałanie na rzecz propagowania ADR, w szczególności podejmowanie inicjatyw i aktywnego działania w zakresie promowania mediacji i arbitrażu, podejmowanie działań na rzecz rozwoju ADR, w tym prowadzenie monitoringu i okresowych ocen w zakresie postępu w realizacji lokalnie podejmowanych inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć we wdrażaniu ADR, a także realizowanie programów staży i praktyk studenckich.

Wykład otwierający wygłosiła Pani prof. UAM dr hab. Joanna Mucha pt. Wpływ nauki na rozwój mediacji.

Sprawdź także

PiS smaży wyroki TK

„Najpierw smażyła kotlety. Teraz wyroki”. Ujawnienia maili o Przyłębskiej PiS najbardziej się bało Prezes Trybunału …