Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Okażmy solidarność z Węgrami

Okażmy solidarność z Węgrami

13 lutego 2018 roku węgierski rząd przedłożył parlamentowi projekt pakietu legislacyjnego obejmującego 3 ustawy powszechnie określane jako ?Stop Soros?. Proponowane przepisy dodatkowo ograniczyłyby zdolność węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego do wykonywania pracy, wymagając od organizacji, które ?wspierają migrację?,uzyskania krajowego poświadczenia bezpieczeństwa i rządowego zezwolenia na wykonywanie podstawowych działań. Proponowana ustawa wymagałaby również od organizacji zapłaty podatku w wysokości 25% od jakiegokolwiek zagranicznego finansowania przeznaczonego na ?wspieranie migracji?. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy przez organizacje pozarządowe groziłoby wygórowanymi grzywnami, bankructwem, a nawet likwidacją organizacji. Te propozycje węgierskiego rządu nakładają dodatkowe ograniczenia na już i tak kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech i naruszają zobowiązania międzynarodowe w zakresie ochrony prawa do wolności zrzeszania się, słowa i przemieszczania się. Uważamy, że nowe propozycje ustaw to wyraz nasilającego się wysiłku węgierskiego rządu, by zwalczyć działania grup społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech, które promują i chronią prawa człowieka, świadczą usługi prawne i społeczne osobom potrzebującym w kraju oraz publicznie wyrażają swoje odmienne opinie w prasie i Internecie. Jako obrońcy i obrończynie praw i wolności chcemy, aby ludzie na całym świecie mogli wyrażać swoje zdanie bez ataków, gróźb lub wizji więzienia. Otwarta debata na temat spraw związanych z polityką i praktyką rządów jest konieczna w każdym społeczeństwie, a obrońcy praw człowieka nie powinni być karani za wyrażanie swoich opinii, które mogą być odmienne.
Państwa muszą wprowadzać przepisy chroniące obrońców praw człowieka przed krzywdą, zamiast wprowadzać represyjne ustawy, które mają na celu uciszenie tych, którzy wyrażają swoje zdanie. Obrońcy praw człowieka bronią praw osób w swoich społecznościach i krajach, a tym samym chronią nasze prawa na całym świecie. Obrońcy praw człowieka są często ostatnią linią obrony wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa i podejmują ogromne osobiste ryzyko i poświęcają się, aby wykonywać swoją pracę. Solidaryzujemy się ze społeczeństwem obywatelskim i obrońcami praw człowieka na Węgrzech. To odważni ludzie zaangażowani w tworzenie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Bez ich odwagi świat, w którym żyjemy, byłby mniej sprawiedliwy i mniej równy.
Wzywamy węgierski parlament do odrzucenia proponowanych ustaw w całości i umożliwienia organizacjom pozarządowym i obrońcom praw człowieka kontynuowania ich pracy, bez konieczności obrony przed tego typu atakami.
Na stronie HFPC sa wymienione organizacje, które deklarują wsparcie i solidarność z organizacjami pozarządowymi i obrońcami praw człowieka na Węgrzech.
REZOLUCJA POPIERAJĄCA Parlament węgierski przyjął we wtorek rezolucję „o poparciu Polski wobec presji Brukseli”. Zaapelował w niej do rządu Węgier, by nie popierał propozycji, które ograniczyłyby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE. „Wzywamy rząd Węgier, by poparł Polskę, nie pozwolił uszczuplić zagwarantowanych w Traktacie UE praw Polski i nie popierał propozycji, która ograniczyłaby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE” – napisano w rezolucji, której projekt złożył szef parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Zsolt Nemeth. Reklama Węgierscy parlamentarzyści zaapelowali też do węgierskich posłów Parlamentu Europejskiego, by nie popierali takiej wysuniętej przez instytucję Unii Europejskiej propozycji, która opowiada się za postępowaniem przeciw Polsce wszczętym na podstawie artykułu 7. Traktatu

REZOLUCJA POPIERAJĄCA
Parlament węgierski przyjął we wtorek rezolucję „o poparciu Polski wobec presji Brukseli”. Zaapelował w niej do rządu Węgier, by nie popierał propozycji, które ograniczyłyby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE.
„Wzywamy rząd Węgier, by poparł Polskę, nie pozwolił uszczuplić zagwarantowanych w Traktacie UE praw Polski i nie popierał propozycji, która ograniczyłaby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE” – napisano w rezolucji, której projekt złożył szef parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Zsolt Nemeth.
Reklama
Węgierscy parlamentarzyści zaapelowali też do węgierskich posłów Parlamentu Europejskiego, by nie popierali takiej wysuniętej przez instytucję Unii Europejskiej propozycji, która opowiada się za postępowaniem przeciw Polsce wszczętym na podstawie artykułu 7. Traktatu

Po Polsce czas na Węgry?
Zaznaczono również, że postępowanie wobec Polski stanowi niebezpieczny precedens, a Komisja wykracza tym działaniem poza zakres swoich kompetencji, które wymagają tylko, aby stała na straży traktatów. tEN zapis brzmi szczególnie aktualnie w kontekście reakcji, z jakimi spotkała się w Unii Europejskiej wypowiedź Viktora Orbana na temat polityki migracyjnej. Szef węgierskiego rządu wyraźnie zaostrzył ton. Donald Tusk: Destrukcyjne emocje wokół relokacji uchodźców muszą się skończyć – Ciemne chmury wiszą nad Europą ze względu na migrację – powiedział Orban w Budapeszcie na konwencie swojej partii Fidesz.
– Narody przestaną istnieć, Zachód upadnie, a Europa nawet nie zauważy tego najazdu – powiedział i podkreślił, że „chrześcijaństwo to ostatnia nadzieja Europy”. Orban skierował także groźby pod adresem organizacji pozarządowych broniących praw uchodźców i osób ubiegających się o azyl. W odpowiedzi na te słowa Orbana szef MSZ Luksemburga Jean Asselborn wezwał do odebrania Węgrom prawa głosu w Unii Europejskiej i wdrożenia postępowania z artykułu 7. – Unia Europejska musi wstać i wyrazić swoje oburzenie – powiedział minister. Asselborn nazwał też Orbana dyktatorem.

Sprawdź także

Sędzia proponuje mediację

Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek napisała na twitterze o bardzo ciekawym eksperymencie zaprezentowanym na Międzynarodowej Konferencji „Mediacja …