Finansowanie pomostowe

PE: Piekło kobiet w Polsce

Parlament Europejski przyjął w czwartek (26 listopada) rezolucję dotyczącą „faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce”. Za przyjęciem projektu głosowało 455 europosłów, przeciw było 145, a 71 wstrzymało się od głosu.

Projekt rezolucji powstał z inicjatywy lewicowej grupy Socjalistów i Demokratów. „Zdecydowanie” potępiono w nim m.in. orzeczenie TK dotyczące aborcji w Polsce, oceniając, że zagraża ono „zdrowiu i życiu kobiet”. „Nieuzasadnione przekroczenie ograniczeń w dostępie do aborcji, wynikające ze wspomnianego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie chroni przyrodzonej i niezbywalnej godności kobiet, gdyż narusza Kartę Praw Podstawowych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, liczne konwencje międzynarodowe, których Polska jest sygnatariuszem, a także Konstytucję RP” – czytamy.

W przygotowanie rezolucji, oprócz grupy S&D, zaangażowały się także przedstawicielki frakcji: Odnowić Europę, Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego oraz Zjednoczonej Lewicy Europejskiej – Nordyckiej Zielonej Lewicy. Pod propozycją, mimo początkowych wątpliwości, podpisała się także grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą m.in. deputowani Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W środę (25 listopada) w PE odbyła się debata dotycząca kwestii aborcji w Polsce. Europosłowie wspomnianych grup krytykowali polskie władze, twierdząc, że październikowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej to atak na prawa kobiet.

Sprawdź także

Lud Białorusi z Prix Sacharow

Podczas ceremonii, która odbyła się w Brukseli, a nie w Strasburgu, szef Europarlamentu David Sassoli …