Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Pożegnanie Andrzeja Seremeta

Pożegnanie Andrzeja Seremeta

Wyrażam wdzięczność wszystkim prokuratorom, którzy codzienną pracą podejmowali miliony decyzji procesowych w imieniu osób pokrzywdzonych przestępstwami i w obronie prawa. Zdali oni egzamin z niezależności prokuratury- powiedział prokurator generalny Andrzej Seremet podczas uroczystego pożegnania w siedzibie Prokuratury Generalnej W uroczystości udział wzięli m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Jacek Chlebny, zastępcy Prokuratora Generalnego, przedstawiciele Krajowej Rady Prokuratury, dyrektorzy biur i departamentów Prokuratury Generalnej, przedstawiciele Policji i służb, liczni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Generalnej. Andrzej Seremet w swoim wystąpieniu podkreślił – Starałem się łączyć, nie dzielić, gasić konflikty, a nie je podsycać. Mój styl mieścił się w modnym dziś pojęciu coachingu, a nie bezwzględnego systemu dyrektywnego. Moi bezpośredni podwładni wiedzą o czym mówię.
Dziękuję moim zastępcom, dyrektorom biur i departamentów Prokuratury Generalnej, wszystkim prokuratorom pracującym w Prokuraturze Generalnej. Wyrażam wdzięczność wszystkim pracownikom prokuratury. Nie byłoby sprawnej działalności prokuratury, gdyby nie codzienna, żmudna, często niedostrzegalna praca urzędników. Dziękuję też naszym kooperantom- Policji, służbom specjalnym za udaną współpracę. Dziękuję prezesom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wielokrotnie miałem okazję publicznie podkreślać, jak ważne dla mnie osobiście były opinie, oceny i poglądy szefów tych instytucji dotyczące prokuratury.
Ciepłe słowa kieruję też w stronę Krajowej Rady Prokuratury. Jestem przekonany, że wszyscy mieliśmy na względzie dobro prokuratury. Wreszcie dziękuję wszystkim prokuratorom apelacyjnym, okręgowym i rejonowym za zaangażowanie i dobrą pracę podległych jednostek. Zabierając głos Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf powiedziała:- Jako prawnik i obywatel mam świadomość, że właśnie teraz kończy się pewna epoka w historii naszego ustroju państwowego. Takie chwile zazwyczaj skłaniają do refleksji i podsumowań. Pozwolę sobie zatem na podkreślenie znakomitej współpracy pomiędzy Sądem Najwyższym a Prokuraturą Generalną.
Reformę ustroju prokuratury, jaka miała miejsce w 2009 roku oceniam jako wydarzenie ważne i bez precedensu. Rzeczą kluczową była ogromna aktywizacja prokuratury, która zaczęła pełnić wobec innych organów praworządności rolę rzeczywistego partnera. Wierzę, że przyjdzie czas, kiedy prawo będzie stanowione w sposób koherentny i racjonalny. Powróci wówczas temat niezależności prokuratury i autonomii zawodowej prokuratorów. Przyszłością jest na pewno silniejsze powiązanie jej z sądami i trybunałami oraz wpisanie kluczowych zasad organizacyjnych do Konstytucji RP. Jestem przekonana o tym, że ziarno zasiane za kadencji odchodzącego Prokuratora Generalnego dopiero wzejdzie i wyda piękne owoce.
Również prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński dziękował prokuratorowi generalnemu za współpracę z polskim sądem prawa. Jak podkreślił- Dzięki Panu współdziałanie Prokuratury Generalnej i Trybunału Konstytucyjnego w dziale kontroli konstytucyjności prawa była wartością dodaną. W tej dziedzinie dorobkiem, który Pan zostawia, jest poziom merytoryczny zespołu prokuratorów z Biura Spraw Konstytucyjnych. Należy też wspomnieć nasze współdziałanie w ochronie praw osób pokrzywdzonych i świadków. Z pewnością sześć lat Pana kadencji to czas twórczej ale i owocnej pracy dla Rzeczypospolitej.
Przemawiając, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Jacek Chlebny zwrócił uwagę, że Prokurator Generalny inicjował tyle samo wniosków o podjęcie uchwal przez NSA ile sam Prezes NSA. W jego ocenie jest to najlepszy dowód, że prokuratorzy w czasie kadencji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w pełni realizowali rolę strażników praworządności.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …