Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prawnicy na rzecz równości

Prawnicy na rzecz równości

Konferencja podsumowująca projekt „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy” odbyła się 11 kwietnia w Toruniu. Zaprezentowano w trakcie jej trwania publikację “Pro bono dla równości. Współpraca samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych. Przewodnik? rekomendowaną przez adw. Andrzeja Zwarę, prezesa NRA,dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz r.pr. Dariusza Sałajewskiego, prezesa KIRP. Za portlamer adwokatura pl. publikujemy relację z konferencji za stroną Polskiego Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego Na program konferencji składały się dwa panele: “Współpraca organizacji pozarządowych z profesjonalnymi pełnomocnikami i pełnomocniczkami na rzecz osób doświadczających dyskryminacji – dotychczasowe doświadczenia, możliwości i wyzwania? oraz “W poszukiwaniu dobrych praktyk angażowania samorządów zawodowych w działalność antydyskryminacyjną – perspektywa środowiska prawniczego?. W panelach udział wzięli zarówno przedstawiciele i przedstawicielki środowiska prawniczego, jak również osoby wykonujące zawody prawnicze w ramach organizacji pozarządowych, dzięki czemu zaprezentowano perspektywę obydwu środowisk, omawiając konkretne zagadnienia potencjalnej współpracy. Każdy z paneli kończyła dyskusja, nt. potrzeby realizowania proponowanych działań. Na konferencji zaprezentowano również publikację projektu pt. “Pro bono dla równości. Współpraca samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych. Przewodnik?. (zobacz treść publikacji) Wydarzenie otworzyła r.pr. Karolina Kędziora, która przedstawiła założenia projektu. Następnie głos zabrał adw. Janusz Bołądź, dziekan Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej. Z kolei Łukasz Bojarski – prezes think thanku prawniczego INPRIS – podziękował partnerom, w tym komisjom praw człowieka przy NRA i KRRP, w projekcie za zaangażowanie w pomoc pro bono. Dr Dorota Pudziankowska, koordynatorka Programu ?Artykuł 32? Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka opisywała początki współpracy HFPC z prawnikami pro bono. Zaznaczyła, że ich praca jest doceniania przez organizacje, które w sposób niematerialny odwdzięczają się im za pomoc poprzez informowanie w mediach o współpracy, co buduje markę indywidualnych osób oraz kancelarii. Paweł Knut, prawnik i członek zarządu Kampanii Przeciw Homofobii, przedstawił charakter zaangażowania pełnomocników profesjonalnych w pomoc klientom KPH. Opisał szczegółowo projekt ?Koalicja na rzecz związków partnerskich?, w który zaangażowanych jest kilka organizacji pozarządowych, prawników i par jednopłciowych, a którego celem jest wniesienie pięciu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Knut przedstawił postulat, aby na szczeblach lokalnych samorządów prawniczych powstawały komisje praw człowieka. R.pr. Karolina Kędziora, wiceprezeska PTPA, mówiła o hermetyczności tematyki dyskryminacji i jej nieobecności w szkoleniu zawodowym pełnomocników. Podkreśliła konieczność działań edukacyjnych, jako podstawy pracy prawników z klientami doświadczającymi i zagrożonymi dyskryminacją. Zaznaczyła, jak ważny jest udział organizacji pozarządowych w postępowaniach dotyczących dyskryminacji jako ekspertów z zakresu społecznego funkcjonowania grup wrażliwych. Adw. Mariusz Lewandowski z izby toruńskiej, mówił o potrzebie budowania współpracy między palestrą a organizacjami pozarządowymi, także w kontekście poszerzania wiedzy prawników na temat wykluczenia i dyskryminacji. W drugim panelu “W poszukiwaniu dobrych praktyk angażowania samorządów zawodowych w działalność antydyskryminacyjną – perspektywa środowiska prawniczego? podnoszone były m.in. kwestie dotyczące doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie współpracy pro bono na świecie oraz w ramach działalności międzynarodowych firm prawnych. Panel moderowała adw. Justyna Metelska, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA. R.pr. Marcin Górski, członek Komisji Praw Człowieka przy KRRP, przypomniał o roli pomocy pro bono w realizacji prawa do rzetelnego procesu. We wprowadzeniu historycznym wskazał na początki tego rodzaju pomocy oraz jej obecny kształt. R.pr. Magdalena Witkowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, przekazała wyrazy wsparcia Krajowej Rady dla inicjatywy świadczenia pomocy prawnej pro bono i chęć włączenia się w takie działania. Zauważyła, że przepisy prawa nie ułatwiają takiej działalności, a czasami wręcz karzą za nią pełnomocników finansowo. Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram przedstawiła inicjatywę ?Okrągłego stołu? Centrum Pro Bono, programu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, gdzie prawnicy chętni do udzielania pomocy pro bono spotykają się z organizacjami pozarządowymi i rozmawiają o tym, w jaki sposób efektywnie pomagać. Podczas dyskusji pojawił się ponownie temat edukacji, tym razem w kontekście edukacji obywatelskiej i współpracy środowisk edukacyjnych i prawniczych. Konferencję zamknęła r.pr. Karolina Kędziora. Projekt “Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy? miał na celu nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami adwokackimi i radcowskimi a organizacjami pozarządowymi działającymi na polu równego traktowania. W czasie jego trwania udało się nawiązać współpracę z samorządami w 8 miastach oraz przeszkolić bez mała 50 prawników i prawniczek oraz ponad 20 przedstawicieli i przedstawicielek NGO-sów.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …

Strona główna / Listy / Prawnicy na rzecz równości

Prawnicy na rzecz równości

Podsumowowanie projektu „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”, odbędzie się 11 kwietnia w Toruniu.Konferencję organizują Polskie Towarzystwo Prawa Administracyjnego oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Norweska Rada Adwokacka (Den Norske Advokatforening) przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Adwokacką w Toruniu. Projekt “Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy? miał na celu nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami adwokackimi i radcowskimi a organizacjami pozarządowymi działającymi na polu równego traktowania. W czasie jego trwania udało się nawiązać współpracę z samorządami w 8 miastach oraz przeszkolić bez mała 50 prawników i prawniczek oraz ponad 20 przedstawicieli i przedstawicielek NGOsów. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie także publikacja zawierające wskazówki i dobre praktyki dla samorządów i NGOsów dotyczące współpracy.

Sprawdź także

Radcy na Pol’and’Rock 2024

Tradycją staje się uczestnictwo radców prawnych w Pol’and’Rock Festivalu, dlatego również w tym roku nie …