Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Proces zależny od listonosza

Proces zależny od listonosza

Problemy z doręczaniem przesyłek sądowych. Ponowne wystąpienie RPO do prezesa Poczty Polskiej

  • Ludzie skarżą się, że listonosze nie robią stosownych adnotacji zwrotnych na przesyłce, którą sąd wysyła pod adres, gdzie dana osoba nie mieszka 
  • W takich sytuacjach zostawiają tylko awizo. Powoduje to problemy dla sądów i adresatów, bo pismo sądowe podwójnie awizowane, a niepodjęte przez adresata, uznaje się za doręczone
  • Po uzyskaniu wyjaśnień z resortu sprawiedliwości RPO ponownie interweniuje u prezesa Poczty Polskiej

W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi doręczania przesyłek sądowych Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie prosi prezesa poczty polskiej Tomasza Zdzikota, żeby rozważył wydanie komunikatu co do postępowania z takimi przesyłkami oraz uświadomienie doręczycieli w tej kwestii.

W wystąpieniu przypomina dotychczasową korespondencję w tej sprawie. Prezes Poczty poinformował, że Spółka realizuje usługi zgodnie przepisami prawa oraz z wolą kontrahentów, a pracownicy nie mają instrumentów umożliwiających im sprawdzenie, czy pod wskazanym adresem mieszka/przebywa adresat. Nie mają też możliwości zweryfikowania informacji podawanych przez osoby trzecie.

W związku z tą odpowiedzią RPO zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanej z doręczaniem przesyłek sądowych w celu poszanowania praw obywateli.

W odpowiedzi Ministerstwo wyjaśniło, że przepisy rozporządzeń dotyczące zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym i postępowaniu karnym nie wymagają, by listonosz sprawdzał tożsamość osoby składającej takie oświadczenie ani nie określają formy oświadczenia. Nie ma wymogu, by doręczyciel odbierał takie oświadczenie w szczególnej formie, jak również, aby sprawdzał tożsamość osoby udzielającej informacji i odnotowywał dane tej osoby na potwierdzeniu odbioru. 
MS zwróciło uwagę, że każda uzyskana informacja dotycząca przyczyny, dla której nie doręczono korespondencji, niezależnie od sposobu jej pozyskania przez doręczyciela, powinna zostać wpisana w formularzu potwierdzenia/pokwitowania odbioru.

Z tych powodów Marcin Wiącek prosi prezesa Tomasza Zdzikota o poinformowanie podjętych w tej sprawie działaniach.

Sprawdź także

Co 12-latek sądzi o sexie

Kontrowersyjne pytania w ankiecie dla uczniów podstawówek. MEiN odpowiada Rzecznikowi Jak często upijasz się alkoholem, …