Finansowanie pomostowe

Prokuratorzy przed TK

– Prokurator to nie tylko ?śledczy?, jak nazywają nas – w daleko posuniętym uproszczeniu – media. To nie jest także tylko ów ?śledczy? i oskarżyciel. To jest także ten, kto ma obowiązek strzec praworządności. ?Praworządności? bez żadnych dodatkowych przymiotników. I ten aspekt owego ustawowego zadania prokuratury chcę zaakcentować,gdyż ma on niebagatelne znaczenie. Jak wiadomo, w czasach PRL rzeczownik ?praworządność? opatrywano dodatkowymi określeniami – ?ludowa? czy ?socjalistyczna?, ale ówczesna rzeczywistość niejednokrotnie, a we wcześniejszym okresie istnienia Polski Ludowej – wręcz w przeważającej mierze, ze sprawiedliwością nie miała wiele wspólnego. Na szczęście dla naszego Kraju i jego Obywateli, rok ubiegły, który – w odniesieniu do działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego podsumowuje dzisiejsze Zgromadzenie – był rokiem 25-lecia przemian ustrojowych – powiedział prokurator generalny Andrzej Seremet podczas dorocznego (8 kwietnia 2015 r.) Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dodał również, że w roku ubiegłym Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie nie podzielił poglądów prawnych przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, choć nadal w większości spraw orzeczenia Trybunału ? przynajmniej co do istoty sprawy ? były zgodne ze stanowiskami Prokuratora.
Zawsze jednak Prokurator Generalny ma świadomość, że uczestniczy w dyskursie prawniczym służącym wypracowaniu najbardziej prawidłowego rozstrzygnięcia danego problemu konstytucyjnego W 2014 r. opracowano 104 stanowiska Prokuratora Generalnego w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny i przygotowano 4 własne wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, a ponadto zmodyfikowano, z uwagi na treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w innej sprawie, zapadłego już po skierowaniu przez Prokuratora Generalnego pierwotnego wniosku, 1 wcześniejszy wniosek. Żaden z tych wniosków nie został jeszcze rozpoznany przez Trybunał Konstytucyjny. W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 76 spraw z udziałem Prokuratora Generalnego jako uczestnika bądź wnioskodawcy. Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. wydał 71 wyroków. W 19 spośród nich Trybunał odmiennie niż Prokurator Generalny ocenił konstytucyjność całej zakwestionowanej regulacji, 3 wyroki były częściowo niezgodne ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego, a w pozostałych 49 sprawach Trybunał podzielił pogląd Prokuratora Generalnego co do konstytucyjności albo niekonstytucyjności ogółu zakwestionowanych w danej sprawie unormowań. Jak wskazano powyżej, w roku 2014 Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego 4 własne wnioski i opracował 44 opinie na temat konstytucyjności projektowanych aktów normatywnych.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …