Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Resort rozmawia z samorządem

Resort rozmawia z samorządem

1 czerwca odbyło się spotkanie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z Panem Sędzią Łukaszem Piebiakiem ? Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przedmiotem obrad był przekazany wcześniej na ręce Pana Ministra pakiet wspólnych stanowisk dotyczących propozycji reform sądownictwa. Większośćpropozycji spotkała się z aprobatą Pana Ministra i zostanie przekazana do dalszych prac.
Dotyczy to postulatów Porozumienia w zakresie kancelarii sędziego i przyszłego statusu asystenta sędziego, obligatoryjnego utworzenia wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz tworzenia odwoławczych wydziałów rodzinnych i nieletnich, roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów, potrzeby uregulowania instytucji protokołu stanu faktycznego, potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych, a także wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej. Pozostałe propozycje staną się przedmiotem dalszych analiz co do możliwości ich zrealizowania.
Strony spotkania zgodziły się, że przebiegło ono w dobrej atmosferze i wyraziły wspólną chęć kontynuowania dialogu społecznego w obszarze sądownictwa i zawodów prawniczych.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …