Najnowsze informacje

Rok pogardy PiS dla TSUE

Mija rok, od kiedy naliczana jest kara nałożona na Polskę za niezastosowanie się do postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r. W wydanym postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie, licząc od dnia 03.11.2021 r. do dnia, w którym to Polska wypełni zobowiązania wynikające z tego postanowienia , lub – w braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku. Po roku nieskutecznych działań w tej sprawie kara ta wynosi 365 milionów Euro.

Sprawdź także

HFPC o pozwie Lecha Wałęsy

W październiku 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował sprawę Wałęsa przeciwko Polsce. Sprawa została …