Finansowanie pomostowe

RP trzy razy złamała prawo

Rzecznik KE: Polskie przepisy „potrójnie” niezgodne z unijnym prawem
Nowa ustawa dyscyplinująca sędziów jest „potrójnie” niezgodna z unijnym prawem – twierdzi rzecznik Komisji Europejskiej. Christian Wigand powtórzył, że KE nie zawaha się użyć dostępnych środków – co według korespondentki RMF FM w Brukseli – oznacza zapowiedź wszczęcia procedury o naruszenie unijnego prawa.

Rzecznik KE wymienił trzy obszary niezgodności ustawy dyscyplinującej sędziów z unijnym prawem.

Jak powiedział Christian Wigand, chodzi o zasadę nadrzędności unijnego prawa nad krajowym. Zdaniem KE, polskie władze powinny zastosować się do listopadowego wyroku TSUE i orzeczenia Sądu Najwyższego, który w wyniku orzeczenia unijnego trybunału stwierdził, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa.

Christian Wigand wymienił także wymóg niezależności sądownictwa, którego nie spełnia Izba Dyscyplinarna i nowa KRS.

Jako trzeci warunek wymienił prawo sądów krajowych do zwracania się do TSUE. Chodzi o możliwość składania tzw. pytań prejudycjalnych, za co obecnie sędziowie w Polsce są karani

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/polska-w-ue/news-rzecznik-ke-polskie-przepisy-potrojnie-niezgodne-z-unijnym-p,nId,4322607#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Sprawdź także

Zaraza dotyka też „obcych”

Organizacje społeczne, zajmujące się pomocą migrantom i uchodźcom, skierowały wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i …