Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rząd przegrał,nie płaci

Rząd przegrał,nie płaci

Polska nie wypłaciła mu zadośćuczynienia. Zgłosił sprawę do Komitetu Ministrów Rady Europy

Anna Gmiterek-Zabłocka TOK FM17.10.2022 12:33

Sędzia Artur Ozimek z Lublina, który wygrał z Polską przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – ale zasądzonego zadośćuczynienia nie dostał – chce, by sąd nadał wyrokowi klauzulę wykonalności. O całej sprawie powiadamia też Komitet Ministrów Rady Europy.

Historię Artura Ozimka Radio TOK FM już opisywało. Lubelski sędzia Sądu Okręgowego ubiegał się o awans, ale dostał negatywną ocenę od nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Próbował się od tego odwołać do Sądu Najwyższego, ale Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jego skargę odrzuciła. Podobnie jak sędzi Moniki Dolińskiej-Ficek z Mysłowic, która była w takiej samej sytuacji. Oboje poszli z tym do Trybunału w Strasburgu i wygrali. Europejski Trybunał Praw Człowieka zasądził na ich rzecz po 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia od państwa polskiego. Pieniędzy do dziś nie dostali. 

Dlatego już wysłano do sądu w Polsce wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. – Wydaje się, że to pierwszy taki przypadek, dotyczący egzekucji w zakresie wyroku ETPC. Dlatego nie wiemy, jak to się skończy, jak podejdzie do tego sąd. Tak jak w przypadku każdego z nas, gdy ktoś nam nie płaci, to idziemy po klauzulę wykonalności. I my również w tej sprawie chcemy taką drogę wypróbować. Podjęliśmy już odpowiednie kroki prawne – mówi TOK FM mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, pełnomocniczka sędziego Ozimka. Jak dodaje, po otrzymaniu klauzuli wykonalności droga jest prosta – idzie się z tytułem wykonawczym do komornika, a on już wie, co ma dalej z tym zrobić. Więcej na tok fm.

Ale to nie wszystko. Pełnomocniczki sędziów Ozimka i Dolińskiej-Ficek (w tej roli Maria Ejchart-Dubois) o tym, że Polska jawnie informuje, że nie wykona wyroku, powiadomiły Komitet Ministrów Rady Europy.

– Takie zawiadomienie zostało przez nas zgłoszone, jako pełnomocniczki oraz jako Komitet Obrony Sprawiedliwości [porozumienie 13 organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów – red.]. Oba zawiadomienia zostały przyjęte i już zakomunikowane w systemie. Jak rozumiem, przy najbliższym posiedzeniu, na początku grudnia Komitet Ministrów będzie się tym zajmował – mówi Gregorczyk-Abram.

Jak dodaje, Komitet może dać Polsce wytyczne i rekomendacje dotyczące wykonania wyroku. Nie ma tu natomiast – tak jak to jest przy wyrokach TSUE – możliwości nałożenia na Polskę wysokiej kary finansowej.

Sprawdź także

Sędzia M.Pilśnik uniewinniona

Nie można ścigać sędziego za orzeczenie Sędzia Marta Pilśnik. Warszawa, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, …