Najnowsze informacje

Samorządy Zaufania

Organizacja Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zaplanowanego na 24 września br., była tematem spotkania Ogólnopolskiego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego.

Spotkanie przedstawicieli Porozumienia miało miejsce w siedzibie Naczelnej Rady Adwoakckiej 28 lipca w Warszawie. Poprowadziła je adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji współpracy zawodów zaufania publicznego NRA oraz sekretarz OPSZZP.


Uczestnicy spotkania omówili oferty, przebieg oraz scenariusz Ogólnopolskiego Otwartego Dnia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zaplanowanego na 24 września br. w Warszawie. Zgodnie zaakceptowano propozycję NRA, by zorganizować Dzień na skwerze Kahla w Warszawie. Podjęto także decyzje o wystąpieniu o patronaty, w tym medialne, wydarzenia.

Powołany został Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Otwartego Dnia Samorządów w składzie:

  • adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, sekretarz Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
  • Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
  • Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • dr Anna Leszczyńska, skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
  • Anna Podgórska, rzecznik prasowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • adw. Krzysztof Kostański, członek Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA

Podczas spotkania Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zreferowała założenia aktualnie procedowanego w Sejmie projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej.

Kolejne posiedzenie członków Porozumienia zaplanowane zostało na 24 sierpnia w siedzibie NRA.

Sprawdź także

list otwarty sędziego

List otwarty sędziego Gąciarka do Prezesa Daniluka Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Sz.P. Jerzy Piotr …