Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Skarga pauliańska w podatkach

Skarga pauliańska w podatkach

Najnowsze wydanie ?Analiz i rekomendacji? HFPC zostało poświęcone kontrowersyjnej praktyce stosowania skargi paulińskiej do zobowiązań podatkowych. W dokumencie HFPC zwraca uwagę, że obowiązujący stan prawny nie pozwala na rozszerzanie określonego w ordynacji podatkowej katalogu tzw. osób trzecich ponoszących odpowiedzialność za zobowiązaniapodatnika. Tymczasem poprzez stosowanie przez organy podatkowe actio pauliana ? instytucji prawa cywilnego do stosunków prawa publicznego ? w praktyce do tego dochodzi. Skarga paulińska pozwala bowiem na uznanie danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogarsza się wskutek tej czynności.
Ta kontrowersyjna praktyka opiera się tylko i wyłącznie na orzecznictwie sądowym, co może budzić wątpliwości z punktu widzenia zasady legalizmu, zasady pewności prawa oraz zasady ustawowej określoności zobowiązań podatkowych. W ocenie HFPC obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają organom podatkowym na stosowanie określonej przez art. 527 kodeksu cywilnego instytucji prawnej.
Analizy i rekomendacje zostały przygotowane przez grupę trzech studentów biorących udział w programie ?Klinika Prawa Człowieka a Podatki? HFPC pod nadzorem merytorycznym r.pr. Roberta Krasnodębskiego.
Z analizą można zapoznać się na stronie HFPC.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …