Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Stan niezależnych sądów

Stan niezależnych sądów

15% sędziów spotkało się już z bezpośrednimi naciskami politycznymi, a 90 % uważa, że praworządność jest zagrożona. Zaledwie 3% sędziów uznaje, że instytucje po reformach rządu PIS są mniej zależne od wpływów politycznych – ok. 90% uważa KRS, Trybunał Konstytucyjny oraz sądownictwo za bardziej upolitycznione niż wcześniej. Około 30% sędziów słyszała o naciskach politycznych w tym środowisku, a 15% sama tego doświadczyła – wynika z badania na sędziach Stowarzyszenia „Iustitia”.

Pełną wersję raportu znależć można na stronie „Iustittii”.  Raport przeprowadzony został na podstawie anonimowych ankiet skierowanych do sędziów wcałej Polsce. Wynika z niego m.in., że 80 % respondentów uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ nietransparentny, mocno zaangażowany w działalność polityczną, a co za tym idzie nie wypełniającego swojego zadania jako strażnika konstytucji. Należy przy tym pamiętać, iż w każdej sprawie w której Trybunał ma orzekać skład sędziowski ustalany jest przez Prezesa, który go w wielu sprawach zmieniał, by w określonej sprawie orzekali konkretni sędziowie, czyli osoby wybrane przez polityków.
Kto jeszcze miał wątpliwości co dzieje się w Polskim wymiarze sprawiedliwości po przeczytaniu tych badań nie powinien już ich mieć – mówi sędzia Krystian Markiewicz, Prezes Iustiti – To są opinie sędziów z całej Polski pracujących na co dzień w sądach powszechnych i podejmujących wyroki w imieniu RP – dodaje. – Naciski polityczne, upolitycznienie nowo mianowanych prezesów oraz instytucji, jak KRS, czy Trybunał Konstytucyjny to zatrważające wyniki badań.
Już ok. 30% sędziów słyszała o naciskach politycznych w tym środowisku, a 15% sama tego doświadczyła. Oznacza to, że obserwuje się już próby nacisku na wydanie konkretnego wyroku zgodnego z oczekiwaniami politycznymi obecnie rządzących. To pokazuje jak obecna władza zainteresowana jest uzyskiwaniem korzystnych dla siebie orzeczeń sądowych wszelkimi sposobami. Ujawnia to jednocześnie, iż głoszone przez władzę ustawodawczą i wykonawczą hasła poprawy efektywności sądownictwa nie są prawdziwą przyczyną reformy. 64% badanych sędziów przyznała, że w ostatnim czasie nastąpiła zmiana Prezesa sądu, w którym pracuje, z czego jedynie w nieco ponad 12% darzy go większym zaufaniem niż poprzedniego, a 45% sędziów ufało bardziej poprzednikowi. Zapewne jest to skutek powołania przez Ministra Sprawiedliwości Prezesów bez jakichkolwiek konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. Negatywnie oceniono również zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, ponad 80 % respondentów bardzo nisko oceniło wypełnianie przez ten organ standardów demokratycznego państwa prawa i jego apolityczność, a nadto współpracę ze środowiskiem sędziowskim. Ponad 60 % badanych bardzo nisko oceniło kompetencję członków KRS i transparentność jej działania.
Dodatkowo w raporcie opisanych zostało kilkanaście konkretnych przypadków szykan, gróźb postępowań dyscyplinarnych czy innych form wpływania przez polityków na sędziów z całej Polski. Sędzia Marta Kożuchowska – Warywoda, Wojciech Łączewski, czy sędzia Agnieszka Pilarczyk to tylko niektóre przykłady nazwisk.
Stowarzyszenie Iustitia będzie zawsze wspierać wszystkich sędziów, którzy stoją na straży praworządności we wszelki możliwy sposób, w tym również prawny. Zamierzamy również na bieżąco monitorować i nagłaśniać wszelkie przypadki prób nacisków politycznych. Wygląda na to, że musimy wypełniać zadania, które powinny należeć do Krajowej Rady Sądownictwa. Jako stowarzyszenia, nasze możliwości obrony przed politykami są ograniczone, albowiem to oni dysponują resortami siłowymi, pieniędzmi oraz mediami. Nam pozostaje liczyć na mądrość i wsparcie obywateli, którzy finalnie też stają się ofiarami tych działań. Apelujemy zatem do społeczeństwa o wspierania sędziów i niezależności sądów – podsumowuje Prezes „Iustiti” Krystian Markiewicz.
Pełną wersję raportu znaleźć można na stronie SSP Iustitia.

Sprawdź także

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to …