Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Świadczenia dla ciężarnych

Świadczenia dla ciężarnych

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich ws. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (sygn. I OSK 2242/13) i w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi (sygn. I OSK 2262/13). W obu przypadkach NSA uznał, że prawo powinno gwarantować możliwość korzystania ze świadczeń pieniężnych kobietom,które z niezawinionych przez siebie przyczyn nie poddały się opiece medycznej przed upływem 10 tygodnia ciąży, ale zostały nią objęte w okresie późniejszym, aż do dnia porodu.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …