Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Szybsze descyplinarki prawników

Szybsze descyplinarki prawników

Celem nowelizacji ustawy o adwokaturze i radcach prawnych jest usprawnienie i przyspieszenie postępowań dyscyplinarnych w samorządach adwokatów i radców prawnych. Nowe rozwiązania mają też wzmocnić organy tych samorządów zawodowych, odpowiedzialne za postępowania dyscyplinarne. Nowelizacja jest reakcją na problem przewlekłości postępowań
dyscyplinarnych coraz częściej prowadzący do przedawnień. Ustawa nadaje Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury oraz Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu status organów, co powinno zwiększyć gwarancje obiektywizmu podejmowanych przez nich działań. Poza tym ich zadania zostały określone na poziomie ustawowym. Ponadto nowelizacja wydłuża z 3 do 4 lat kadencję organów adwokatury, organów izb adwokackich oraz zespołów adwokackich, a także organów samorządu radców prawnych.
Ma to zwiększyć stabilność ich funkcjonowania. Ustawa przewiduje też m.in. usprawnienie doręczania korespondencji w toku postępowania dyscyplinarnego, w tym wprowadzenie tzw. doręczenia zastępczego. Chodzi o sytuacje, w których adresat uchyla się od odebrania korespondencji. W określonych warunkach pismo takie będzie można uznać za doręczone mimo jego nieodebrania. Ponadto nowelizacja wydłuża terminy przedawnienia przewinień dyscyplinarnych.
Sejm uchwalił ustawę 7 listopada, 2014 r., a prezydent podpisał ją 26 listopada br. Nowe przepisy wchodzą w życie 25 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 1778

Sprawdź także

Dzień zapobiegania samobójstwu

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom Często, gdy słyszymy o złym nastroju innych mówimy: …