Tajny proces sygnalistki

Sygnalistka zwolniona z pracy – HFPC składa opinię przyjaciela sądu W warszawskim sądzie toczy się proces sygnalistki, która została zwolniona z pracy po tym, jak w wywiadzie opowiedziała o nieprawidłowościach w szpitalu, w którym pracowała. HFPC złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu. ?W opinii zwróciliśmy uwagę na to, kiedy sygnalista
ujawniający nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji publicznej korzysta z ochrony wynikającej z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? ? mówi Adam Ploszka, prawnik HFPC. Zdaniem HFPC, wypowiedź sygnalistki powinna być postrzegana w świetle gwarancji ochrony wypowiedzi określonych w art. 10 EKPC. Ewentualne skazanie sygnalistki za wypowiedzi użyte w wywiadzie stanowiłoby naruszenie wolności słowa zagwarantowanej zarówno w Konstytucji jak i międzynarodowych konwencjach.
HFPC wskazała również w opinii na rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która wzywa państwa członkowskie do opracowania systemu ochrony dla osób sygnalizujących nieprawidłowości w dobrej wierze. Polska natomiast nie przyjęła do tej pory żadnych regulacji, które zmierzałyby do spełnienia tego obowiązku. ?Gwarancje ochrony sygnalistów wyrażone w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są tym istotniejsze, że polskie przepisy nie chronią w szczególny sposób osób alarmujących o nieprawidłowościach w interesie publicznym? ? dodaje Adam Ploszka. Sprawa sygnalistki toczy się z wyłączeniem jawności w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa.
Kolejna rozprawa w tej sprawie została wyznaczona na 26 stycznia 2015 r. Opinia dostępna jest na stronie HFPC, skąd pochodzi ten materiał.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …