Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów ?Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw?, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W tym roku ?Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem? odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego. W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej. Tegoroczna formuła ?Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem? jest kontynuacją przyjętej formuły.
Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe. Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również się osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem. Dlatego w tym roku w dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu ?Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka? oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody ?Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem? wyżej wymienionych podmiotów. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.
Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody ?Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem? – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …

Strona główna / Aktualności / Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Po raz czternasty osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z pomocy m.in. adwokatów, policjantów i psychologów w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku akcja ruszy 24 lutego i będzie trwać do 1 marca. W inicjatywie tradycyjnie już masowy udział bierze Naczelna Rada Adwokacka.
Pokrzywdzeni przestępstwem będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy i funkcjonariusze policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz ? w zakresie postępowania wykonawczego ? kuratorzy sądowi i komornicy.
Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Koordynatorką akcji z ramienia NRA jest adw. Anisa Gnacikowska, która zwróci się do dziekanów okręgowych rad adwokackich o pomoc w zapewnieniu bezpłatnej pomocy prawnej w ośrodkach na terenie właściwych izb adwokackich.
Idea obchodów ?Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw? zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości. Głównym celem było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatywa ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce Dzień Ofiar Przestępstw został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 rCo roku z porad korzysta kilka tysięcy osób.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …

Strona główna / Aktualności / Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Już za tydzień, w dniach od 20 do 24 lutego 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, dzień 22 lutego 2012 roku ustanowiono Dniem Ofiar Przestępstw. Prokuratorzy, specjaliści od udzielania pomocy i inni prawnicy pełnić będą dyżury, podczas których udzielane będą porady i informacje pokrzywdzonym przestępstwem. W dniach od 20 do 24 lutego 2012 roku w następujących prokuraturach :
w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Grunwald przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą prokuratorzy M. Chudzińska-Ratajczak i A. Zasik
w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Nowe Miasto przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą : w dniu 20 lutego 2012 roku prokuratorzy K. Kapczyński, A. Nowicka, E. Tomiak, w dniu 21 lutego 2012 roku prokuratorzy Sł. Szymański, M. Woźniak, A. Zwolińska-Smukała, w dniu 22 lutego 2012 roku prokuratorzy A. Sobieralska, J. Szudrowicz, M. Lewandowski, w dniu 23 lutego 2012 roku prokuratorzy M. Cajske, S. Cieślikowska, B. Maciejewska, Ł. Trepiński, w dniu 24 lutego 2012 roku prokuratorzy E. Domagalska, K. Lisiecki, A. Sapota
w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Stare Miasto przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania dyżury pełnić będą : w dniu 20 lutego 2012 roku prokurator E. Wrona, w dniu 21 lutego 2012 roku prokurator R. Szymczak, w dniu 22 lutego 2012 roku prokurator M. Rutkowska, w dniu 23 lutego 2012 roku prokurator M. Bielecka, w dniu 24 lutego 2012 roku prokurator W. Gidaszewska
w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Wilda przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania dyżury pełnić będą w dniu 20 lutego 2012 roku prokurator P. Barańczak, w dniu 21 lutego 2012 roku prokurator T. Latour, w dniu 22 lutego 2012 roku prokurator E. Zawadzka, w dniu 23 lutego 2012 roku prokurator D. Wodzisławska, w dniu 24 lutego 2012 roku prokurator S. Zarębski.
Lista dyżurów prokuratorów na terenie Wielkopolski jest do wglądu na internetowej stronie poznańskiej Prokuratury Okręgowej.
W Poznaniu dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych przestępstwem, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Dyżury będą odbywały się w dniach od 20 do 24 lutego 2012 roku (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w dniu 25 lutego 2012 roku (sobota) w godzinach od 10.00 do 13.00. Informację dotyczące Ośrodków udzielających pomocy znajdą państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/.
Do Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw włączyły się także : Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …

Strona główna / Aktualności / Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W tym roku prawnicy będą pomagać pokrzywdzonym od 21 do 26 lutego. Jak co roku także adwokaci informuej Naczelna rada Adwokacka wezmą aktywny udział w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Akcja pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się w dniach 21-26 lutego 2011 r.
Osoby pokrzywdzone przestępstwami będą mogły w tych dniach się zgłaszać do 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, gdzie uzyskają bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Dyżury specjalistów będą się odbywały w godzinach 10-18, a w sobotę w godzinach 10-13.
Pomocy też można szukać. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Orła Białego 20 62-100 Gniezno tel. (61) 425 57 82 www.caritas.gniezno.pl e-mail adres: pokrzywdzeni@caritas.gniezno.pl

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …