Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Uhonorowano zasłużonych prawników

Uhonorowano zasłużonych prawników

Podczas pobytu w Koszalinie Krzysztof Kwiatkowski złożył też kwiaty pod tablicą upamiętniającą zmarłych adwokatów, a także ? w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego ? odznaczył prawników zasłużonych w obronie opozycji w czasach PRL. Zdecydowana większość z nich to absolwenci poznańskiego Wydziału Prawa i UAM, i Uniwersytetu Poznańskiego.Srebrne Medale Pamiątkowe Ministra Sprawiedliwości otrzymali:
Tadeusz Bochnia (ur. 22 stycznia 1928 r., notariusz): W 1950 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1 sierpnia 1954 r. w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie rozpoczął aplikację sądową. 23 lutego 1955 r. ? mianowany asesorem sądowym. 23 września 1955 r. ? przeniesiony na stanowisko notariusza w Państwowym Biurze Notarialnym w Koszalinie. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Anna Sznurawa (ur. 12 września 1932 r., adwokat): W 1957 r. ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. W latach 1960-1962 odbyła aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie. W 1962 r. ? złożyła egzamin sędziowski. Zasłużony wykładowca i wychowawca młodzieży prawniczej. Służąca bezinteresowną pomocą w sprawach rodzinnych, m.in.: w Lidze Kobiet. Znana z popularyzacji prawa wśród młodzieży. Obrońca w procesach politycznych stanu wojennego.
Sabina Lutomska (radca prawny): Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego, w latach 1969-1971 ? orzekała w Sądzie Rejonowym w Koszalinie jako asesor sądowy. Od 1972 r. ? radca prawny. Za zasługi w działalności na rzecz samorządu radcowskiego odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dominik Maciołek (ur. 25 lipca 1929 r., adwokat): Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Wpisany na listę adwokacką koszalińskiej Izby w 1956 r. Aktywnie działał w samorządzie adwokackim, pełniąc w nim wiele funkcji: sekretarza, skarbnika, wicedziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego. Wieloletni wykładowca w szkoleniu aplikantów. Od 1970 r. ? obrońca wojskowy. Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …