Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki zawodowych egzaminów

Wyniki zawodowych egzaminów

Znane są już wyniki końcowe wszystkich egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 15-18 marca 2016 r. Egzamin adwokacki zdało ponad 70% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski ? ponad 77% kandydatów na radców prawnych. Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 34 komisje egzaminacyjneprzystąpiło 2310 zdających. Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało przed komisją egzaminacyjną: w Poznaniu – 61 spośród 90 zdających, tj. około 68%, nr 2 w Poznaniu – 60 spośród 80 zdających, tj. 75 %, Najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego, najłatwiejsze – z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego wystawiono ogółem 893 oceny niedostateczne, w tym z zadania z zakresu prawa karnego – 167, tj. około 19%, z zadania z zakresu prawa cywilnego ? 542, tj. około 61%, z zadania z zakresu prawa gospodarczego ? 118, tj. około 13%, z zadania z zakresu prawa administracyjnego ?50, tj. około 5% i z zadania z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki ? 16, tj. około 2%.
Egzamin radcowski przeprowadziło 49 komisji egzaminacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 3145 zdających.- nr 2 w Poznaniu – egzamin zdało 61 spośród 70 zdających, tj. około 87%, nr 3 w Poznaniu – egzamin zdało 47 spośród 50 zdających, tj. około 94%,nr 4 w Poznaniu – egzamin zdało 38 spośród 50 zdających, tj. Około 76%, – w Zielonej Górze – egzamin zdało 25 spośród 47 zdających, tj. około 53%. Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 1083 oceny niedostateczne, w tym z zakresu prawa karnego – 234 tj. około 22%, z zakresu prawa cywilnego – 282, tj. około 26%, z zakresu prawa gospodarczego – 407, tj. około 37%, z zakresu prawa administracyjnego – 117, tj. około 11% i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 43, tj. około 4%.
Najwięcej trudności przysporzyło zatem zdającym rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, zaś najmniej – zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
Od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego i odpowiednio od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnych II stopnia przy ministrze sprawiedliwości.

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …