Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zapaść psychiatrii dziecięcej

Zapaść psychiatrii dziecięcej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wieloletnich zaniedbań w obszarze dziecięcej opieki psychiatrycznej. Sytuacja, w której małoletni pacjenci, z powodu braku pieniędzy na wyspecjalizowane ośrodki dla dzieci, zmuszeni są do przebywania na jednym oddziale z pacjentami dorosłymi, jest absolutnie niedopuszczalna. Praktyka taka może nie tylko prowadzić do pogłębienia zaburzeń psychicznych u dzieci, ale także naraża je na przemoc, w tym przemoc seksualną, ze strony współpacjentów. Dziś media poinformowały opinię publiczną o takim zdarzeniu w jednym ze szpitali.

Obecna sytuacja stanowi poważne naruszenie praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji i prawie międzynarodowym. Art. 68 ust. 3 Konstytucji nie tylko zobowiązuje państwo do zapewnienia dzieciom opieki zdrowotnej, ale i stanowi, że opieka ta ma być szczególna, a więc spełniająca jeszcze wyższe standardy, niż w przypadku pacjentów dorosłych. Konstytucja zobowiązuje też państwo do ochrony praw dziecka, przyznając każdemu prawo żądania od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą czy okrucieństwem. Zdaniem HFPC, przebywanie dzieci z zaburzeniami psychicznymi na oddziałach z osobami dorosłymi oraz narażenie je na przemoc ze strony innych pacjentów może być także kwalifikowane jako nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz innych wiążących Polskę umów międzynarodowych.

Należy zatem uznać, że zapewnienie dzieciom z zaburzeniami psychicznymi odpowiedniej, wyspecjalizowanej opieki psychiatrycznej, powinno być traktowane przez rządzących jako priorytet. Nawet ograniczone środki finansowe nie mogą bowiem uzasadniać dalszego utrzymywania stanu rzeczy zagrażającemu zdrowiu i życiu dzieci.

Jednocześnie informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka dołoży wszelkich starań, aby w miarę swoich możliwości udzielić małoletnim pacjentom, których prawa zostały naruszone, oraz ich rodzicom odpowiedniej pomocy prawnej. W związku z tym prosimy o zgłaszanie takich spraw do działu prawnego Fundacji.

Oryginał stanowiska HFPC ws. sytuacji polskiej psychiatrii dziecięcej znajduje się na jej stronie.

Sprawdź także

Cykliczny strajk zaczęty

18 stycznia (poniedziałek) będzie pierwszym dniem akcji protestacyjnej sędziów. Sędziowie żądają przywrócenia do pracy zawieszonych …