Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Skargi Węgier i RP

Skargi Węgier i RP

Rzecznik Generalny TSUE: Trybunał powinien oddalić skargę Węgier, popieranych przez Polskę, na rezolucję Parlamentu Europejskiego
W przedstawionej 3 grudnia Opinii rzecznika generalnego Michala Bobeka w sprawie C-650/18 Węgry przeciwko Parlamentowi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien oddalić skargę Węgier na rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie uruchomienia procedury stwierdzenia istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie podstawowych wartości Unii. Skarga jest wprawdzie dopuszczalna, lecz bezzasadna. Dopiero z końcowych wniosków o opłaceniu kosztów postępowania dowiadujemy się, że to Polska dołączyła się – jako interwenient – do skargi bratanka.

Na portalu monitorkonstytucyjny.ue komunikat prasowy TSUE, natomiast pod nim – cała opinia w języku polskim.

Sprawdź także

NeoKRS łamie zasady UE

Rzecznik Generalny TSUE: polska ustawa o KRS narusza prawo Unii EuropejskiejRzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii …