Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Bojkot Rosjan to dsykryminacja

Bojkot Rosjan to dsykryminacja

HFPC wydała opinię w sprawie odmowy świadczenia usług Rosjanom. W ocenie HFPC takie działania przedsiębiorców stanowią naruszenie zasady równego traktowania i są zakazane przez przepisy prawa krajowego i międzynarodowego. Opinia jest rekcją na przywoływane przez media przypadki deklarowania przez przedsiębiorców odmowyobsługiwania Rosjan, z uwagi na wydarzenia mające miejsce na Ukrainie. Zaznaczając w opinii zrozumienie dla potrzeby solidaryzowania się z ofiarami konfliktu na Ukrainie, zwrócono uwagę, że działania podejmowane w tym celu powinny dotyczyć indywidualnych sprawców i być zgodne z prawem. ?Pragniemy podkreślić, iż żadne działania władz danego państwa, ani jego przywódców, nie mogą być usprawiedliwieniem dla dyskryminującego i stygmatyzującego traktowania całego narodu. Nie wolno nam zapominać, że wśród Rosjan są obrońcy praw człowieka, opozycjoniści i osoby, które nie godzą się z obecną polityką Federacji Rosyjskiej? ? czytamy w opinii.
HFPC przypomniała, że zgodnie z polskim prawem zakazana jest dyskryminacja w dostępie do usług ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowość, co odnosi się także do Rosjan, będących grupą narodowo-etniczną. W opinii zaznaczono także, że podmioty odmawiająca świadczenia usług z powodu przynależności narodowo-etnicznej potencjalnych klientów narażają się na odpowiedzialność odszkodowawczą, a takie działania mogą również stanowić wykroczenie przewidziane przez kodeks wykroczeń. Opinię HFPC można znaleźć na jej stronie internetowej: : http://www.hfhr.pl/odmowa-swiadczenia-uslug-rosjanom-to-dyskryminacja/#sthash.0T7INeRc.dpuf

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …