Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały (strona 10)

Korporacje prawnicze i trybunały

PiS kreuje fikcyjny spór

Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie sporu kompetencyjnego zainicjowanego wnioskiem Marszałka Sejmu 30 stycznia 2020 r. Publikujemy stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym zainicjowanej wnioskiem Marszałka Sejmu o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem RP oraz pomiędzy Prezydentem RP a Sądem Najwyższym (sygn. akt Kpt 1/20). W …

Czytaj dalej »

PAD argumentuje jak Ziobro

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Rozmowy dotyczyły reformy wymiaru sprawiedliwości i nowelizacji ustaw sądowych. Opozycja chciała przekonać prezydenta, by zawetował tak zwaną ustawę represyjną. Prezydencki minister Paweł Mucha przekazał na konferencji prasowej, że „przedmiotem tego spotkania była dyskusja …

Czytaj dalej »

Bezprawne działania władz

Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka : Wydarzenia ostatnich dni, w tym przede wszystkim w oczywisty sposób bezzasadny wniosek Marszałek Sejmu skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rzekomego sporu kompetencyjnego, liczne wystąpienia kluczowych polityków rządzącej większości parlamentarnej wykazujące niezrozumienie zasady trójpodziału władz i roli niezależnych sądów w państwie demokratycznym oraz zapowiedź …

Czytaj dalej »

Rzecznicy bez umocowania

17 stycznia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich spytał KRS, czy taką uchwałę podjęto przed powołaniem rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba w czerwcu 2018 r. przez Ministra Sprawiedliwości. Wystąpił do Szefa Biura KRS o niezwłoczne przesłanie jej kopii bądź też o informację o jej braku. Krajowa Rada Sądownictwa nie podejmowała w 2018 …

Czytaj dalej »

TK nie bada orzecznictwa

Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa wkraczania w funkcję orzeczniczą sądów – powiedziała I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, odnosząc się do zapowiedzi skierowania przez premiera Mateusza Morawieckiego wniosku do TK. Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller poinformował, że premier Morawiecki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z …

Czytaj dalej »

SN uratował praworządność

W czwartek po godzinie 18 Sąd Najwyższy orzekł, że sędziowie wskazani przez nową KRS są nieuprawnieni do orzekania. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf poinformowała, że w przypadku, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, mamy do czynienia z „nienależytą …

Czytaj dalej »

Być albo nie być sędziów

Pierwszy Prezes SN przedstawił pytanie prawne na skład połączonych izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 15 stycznia 2020 r. W dniu dzisiejszym (15.01) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił wniosek o rozstrzygnięcie przez skład Sądu Najwyższego – Izbę Cywilną, Izbę Karną oraz Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozbieżności w …

Czytaj dalej »

RODO nie dotyczy sądów

WSA w Warszawie przyjął uchwałę na mocy której Szefowa Kancelarii Sejmu ma obowiązek udostępnić sądowi listy poparcia kandydatów do KRS W dniu 20.01.2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienia w sprawach: sygn. akt II SA/Wa 1927/19, sygn. akt II SA/Wa 2148/19 i sygn. akt II SA/Wa 2153/19, w …

Czytaj dalej »

Senatorzy uzdrowią KRS?

W dniu 17 stycznia 2020 r. czterdziestu pięciu Senatorów wniosło do Marszałka Senatu o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniono senatora Bogdana Klicha. Jak wynika …

Czytaj dalej »

Senat odrzuca akt kagańcowy

Senat opowiedział się za odrzuceniem nowelizacji ustaw sądowych. Za wnioskiem o odrzucenie projektu opowiedziało się 51 senatorów, przeciw było 48. Teraz nowelizacja wróci do Sejmu. Wcześniej za odrzuceniem noweli opowiedziały się senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Reklama Uchwalona 20 grudnia ub.roku nowelizacja wróci teraz do Sejmu, …

Czytaj dalej »