Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów – aktualności (strona 10)

Relacje z sądów – aktualności

Ustawowa pomoc dla bezrobotnego

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie, a nie jedynie w rozporządzeniu ministra, bo dotyczą zasad i trybu gromadzenia informacji o jednostkach – orzekł Trybunał Konstytucyjny z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. 6 czerwca 2018 r. TK uznał za niezgodne z Konstytucją RP unormowanie w rozporządzeniu sposobu ustalania …

Czytaj dalej »

Opublikowano zaległe wyroki

W Dzienniku Ustaw opublikowano trzy zaległe wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o werdykty, których publikacji w ubiegłym roku domagała się opozycja. Spóźniona publikacja nastąpiła na mocy ustawy uchwalonej kilka tygodni temu przez Sejm. Wyroki dotyczą zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, uchwalonej 22 grudnia 2015 roku , i ustawy …

Czytaj dalej »

Sąd nie dostrzegł zatarcia

Sądy dwóch instancji skazały oskarżonego za kierowanie samochodem po pijanemu, nie dostrzegając zatarcia jego kary za takie samo wcześniejsze przestępstwo. Przeoczenie to spowodowało surowszą kwalifikację prawną zarzuconego mu czynu Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że doszło do rażąco niesprawiedliwego wyroku i złożył kasację do Sądu Najwyższego. SN zwrócił sprawę sądowi II …

Czytaj dalej »

Nowa definicja „małżeństwa”

Wirtualna Polska informuje, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustalił nową definicję „małżonków” obejmującą także osoby tej samej płci – poinformował na Twitterze prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. Według niego wyrok stanowi przekroczenie kompetencji Unii Europejskiej oraz uderza w porządek konstytucyjny Polski. Relu Adrian Coman, obywatel rumuński,i Robert Clabourn Hamilton, obywatel …

Czytaj dalej »

Odmowa sprostowania protokołu

23 maja 2018 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie wydane w sprawie skargi konstytucyjnej M.P. odnośnie do przepisu regulującego skład sądu rozpatrującego odwołanie od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie wniosku strony (uczestnika) postępowania o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu posiedzenia jawnego (rozprawy). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 160 § 1 …

Czytaj dalej »

Zwrot kosztów po uniewinnieniu lekarza

Lekarz prawomocnie uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym nie może dziś dostać zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy • Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu zmiany obecnych przepisów. W zainteresowaniu RPO wciąż pozostaje sprawa zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy lekarzowi lub lekarzowi dentyście, prawomocnie uniewinnionemu w postępowaniu dyscyplinarnym. Wątpliwości …

Czytaj dalej »

Sąd nad polskim sądownictwem

W unijnym Trybunale Sprawiedliwości odbyło się wysłuchanie w sprawie wniosku irlandzkiego sądu dot. zmian w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Sędziowie wstrzymali ekstradycję Polaka, bo mają wątpliwości czy może on liczyć na uczciwy proces. Zwrócili się z prośbą do TS o opinię. Chodzi o Polaka, który jest podejrzewany o przemyt narkotyków …

Czytaj dalej »

Litwa i Rumunia ukarane za tajne więzienia CIA

Na Litwie działało tajne więzienie CIA – oświadczył Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczy przetrzymywania w latach 2005-2006 osób podejrzanych o terroryzm. Trybunał orzekł, że oprócz Litwy, tajne więzienie CIA istniało też na terenie Rumunii. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że od lutego 2005 do marca 2006 roku na terenie …

Czytaj dalej »

PiS już feruje wyroki

Jak się dowiadujemy z Newsweeka, stołeczny sąd okręgowy uwzględnił skargę policji na wyrok sądu rejonowego, który uznał ubiegłoroczny lipcowy protest obywateli przed Sejmem, za legalny i uzasadniony. To oznacza, że wszystko zaczyna się od nowa i spotykamy się z tzw. ?efektem mrożącym?, a obrońcy demokracji mogą zacząć się bać, bo …

Czytaj dalej »

Wtórna przewlekłość w SN

Po wejściu w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym część spraw nie jest rozpoznawana i czeka na powołanie sędziów do nowych izb ? Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej. Pośród tych spraw znajduje się m.in. 14 skarg na przewlekłość postępowania, które zgodnie z ustawą z dnia 8 …

Czytaj dalej »