Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kodeks etyki rachunkowości

Kodeks etyki rachunkowości

W Ministerstwie Sprawiedliwości nastąpiło uroczyste przekazania Poświadczenia Sygnatariusza Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości na ręce Sekretarza Stanu Stanisława Chmielewskiego. Dokonała tego prof. dr hab. Anna Karmańska ? Przewodnicząca Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP)Kodeks został przyjęty w dniu 23 czerwca 2007 r. na XIX Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a zamierzeniem SKwP było, aby zestaw zasad etycznego, a zatem także i profesjonalnego postępowania, stał się kodeksem wszystkich osób zajmujących się rachunkowością, niezależnie od miejsca wykonywania zawodu powiązanego z rachunkowością. Wśród bardzo licznego grona sygnatariuszy Kodeksu znajdują się wszystkie sądy powszechne, jednostki organizacyjne służby więziennej oraz powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. Zgodnie z zapisami umieszczonymi w preambule Kodeksu, zawiera on regulację etycznego postępowania w zakresie najistotniejszych sfer aktywności zawodowej osób zajmujących się rachunkowością oraz wzorce zachowań etycznych, których osoby zajmujące się rachunkowością powinny przestrzegać wykonując swój zawód. Ważną częścią Kodeksu są też zasady określające rzetelność, uczciwość i obiektywizm zawodowy oraz niezależność zawodową i odpowiedzialność za przygotowywane i prezentowane informacje wynikające z rachunkowości.

Sprawdź także

Palestra lepsza od Temidy

W sobotę 2 października 2021r. na kortach „Olimpia Park” w Poznaniu tenisowa reprezentacja Wielkopolskiej Palestry …