Finansowanie pomostowe

Kogo bronią Europejki

Wspólne stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, generalnej sprawozdawczyni oraz współsprawozdawców ds. monitoringu dotyczącego Polski
Przewodniczący PACE Rik Daems wraz z Béatrice Fresko-Rolfo, generalną sprawozdawczynią ds. przemocy wobec kobiet, oraz Pieterem Omtzigtem (Holandia, EPP/CD) i Azadeh Rojhan Gustafsson (Szwecja, SOC), współsprawozdawcami ds. monitorowania Polski, wydali 27.07.2020 r. w Strasburgu następujące oświadczenie:

„Ogłoszenie przez przedstawicieli rządu, że Polska rozpocznie procedurę wycofania się z Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska), wzbudza poważne zaniepokojenie.

Konwencja Stambulska jest powszechnie uznawana za najbardziej zaawansowany prawnie wiążący traktat mający na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy na tle płciowym, w tym gwałtów małżeńskich, przymusowych małżeństw, stalkingu, okaleczania żeńskich narządów płciowych i tak zwanych „przestępstw honorowych”.

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa stanowią ciężkie naruszenie praw człowieka. W czasie pandemii Covid-19 i środków izolacji społecznej wdrożonych w celu jej przeciwdziałania, zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost liczby aktów przemocy domowej i wzrost liczby kobiet doznających przemocy ze strony swoich partnerów. Zapobieganie przemocy, ochrona ofiar i ściganie sprawców znajdują się w centrum wszystkich środków przewidzianych w Konwencji Stambulskiej, co czyni jej wdrożenie jeszcze bardziej aktualnym i istotnym, również w czasach kryzysu.

Ubolewamy nad błędnym przedstawieniem i celowym podawaniem fałszywych informacji na temat celów i założeń Konwencji Stambulskiej oraz ich wykorzystaniem do wąskich celów ideologicznych. Wycofanie się Polski z Konwencji Stambulskiej stanowiłoby poważny krok wstecz w zakresie przestrzegania praw człowieka w tym kraju. Wzywamy większość rządzącą do nierealizowania deklaracji ministra sprawiedliwości.

Polscy parlamentarzyści powinni wypełnić swój obowiązek rozliczania rządu z wdrażania standardów, które przyjęli. Parlament jest miejscem, w którym idee poddawane są debacie, w którym uchwalane są ustawy i w którym powinno się dążyć do wspólnego dobra. Jest to zatem miejsce, w którym należy obalać mity i nieprawidłowe interpretacje Konwencji Stambulskiej.

Wzywamy członków delegacji Polski do Zgromadzenia Parlamentarnego do odegrania istotnej roli orędowników praw człowieka, równości i niedyskryminacji oraz do wystąpienia z inicjatywą zorganizowania wysłuchania parlamentarnego, zarówno w Sejmie, jak i Senacie, na temat zakresu i celu Konwencji Stambulskiej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku dla parlamentarzystów na temat Konwencji Stambulskiej Rady Europy, w celu potwierdzenia potrzeby skutecznego wdrożenia Konwencji. Zgromadzenie Parlamentarne jest gotowe poprzeć taką inicjatywę i przyczynić się do jej realizacji. Naszym obowiązkiem i zobowiązaniem jako parlamentarzystów jest stać na straży praw człowieka, w tym prawa kobiet do życia wolnego od przemocy. Jesteśmy gotowi do współpracy z parlamentarzystami i władzami we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy”

Sprawdź także

Represje policji a pandemia

Fundacja Omega Research przedstawiła stanowisko ws. stosowania środków drażniących wobec demonstrujących w pandemii. Dokument zawiera …