Finansowanie pomostowe

Włosi o naszym prawie

Obszar Demokratycznej Sprawiedliwości jest stowarzyszeniem sędziów włoskich będących jednocześnie sędziami europejskimi, co jest bardzo mocno podkreślane przez jego członków. Stowarzyszenie to jest zrzeszone w Narodowym Stowarzyszeniu Sędziów Włoskich. Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele SSP Iustitia. Oto relacja:

W spotkaniu uczestniczyli goście zaproszeni przez władze Stowarzyszenie, pośród których znaleźli się: sędzia Felipe Marques, Prezes Stowarzyszenia MEDEL (Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes), Barbara Spinelli, obserwator w zakresie przestrzegania praw obywatelskich w Turcji z ramienia EJDM – ELDH (European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights), a także przedstawiciel SSP IUSTITIA. Spotkanie to było relacjonowane we włoskich środkach masowego przekazu.

W pierwszym dniu obrad, poza sprawami organizacyjnymi goszczącego Stowarzyszenia, zostały wygłoszone referaty na następujące tematy: Prawo w wieku bezpieczeństwa i strachu, Państwo i Osoba; Środowiska i Terytorium jako wspólne dobra; Zabezpieczenie społeczne i bezpieczeństwo pracy; Więzienia i porządek penitencjarny. Tematy te następnie zostały przedyskutowane.

W drugim dniu obrad zasadniczym tematem podejmowanym przez zgromadzonych był Atak na sądownictwo w perspektywie europejskiej, której moderatorem był sędzia Carlo Sabatini. W tej części głos zabrali: Felipe Marques, Barbara Spinelli oraz przedstawiciel SSP IUSTITIA, który przedstawił aktualną sytuację w polskim sądownictwie oraz działania podejmowane przez SSP IUSTITIA, mające na celu obronę zasady praworządności, niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej przed systemowymi i medialnymi atakami polityków, którzy aktualnie posiadają większość w polskim parlamencie. Stanowisko polskich sędziów wobec tych ataków spotkało się z pełnym zrozumieniem i wyrazami poparcia pośród zgromadzonych.
W statucie Obszaru czytamy:

Jesteśmy sędziami włoskimi i europejskimi, dumnymi z bycia częścią niezależnego i autonomicznego sądownictwa, które jest w stanie poradzić sobie z terroryzmem i mafiami oraz chronić podstawowe prawa ludzi. Zdajemy sobie sprawę, że ewolucja roli sędziego i rosnące znaczenie sprawiedliwości w życiu zbiorowym podkreślają potrzebę profesjonalizmu, odpowiedzialności i deontologii sędziego. Konstytucja jest dla nas punktem odniesienia w sprawowaniu jurysdykcji i samorządności… art. 3 3.

Należy wyrazić szczere podziękowania dla naszych Kolegów i Koleżanek – Sędziów z Włoch za pełne poparcie działań IUSTITII oraz doskonałą organizację spotkania, w tym zakresie w szczególności sędziemu Carlo Sabatin

Sprawdź także

PE: Aborcja to prawo kobiet

W czwartek Parlament Europejski przegłosował przyjęcie rezolucji dotyczącej aborcji w Polsce. W dokumencie znajduje się …