Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Odpowiedzialność policji za nietrzeźwych

Odpowiedzialność policji za nietrzeźwych

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania z osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Przypadki zgonów osób doprowadzonych do wytrzeźwienia do pomieszczeń dla osób zatrzymanych stanowią przedmiot zainteresowania RPO. Wobec likwidowania kolejnych izb wytrzeźwień oraz odmawiania przyjmowania osób nietrzeźwych przez szpitale, na Policję przerzuca się ciężar odpowiedzialności za osoby doprowadzone do wytrzeźwienia. W ocenie Rzecznika osoba, której stan nietrzeźwości jest niedookreślony powinna zostać umieszczona w izbie wytrzeźwień. Tylko tam ma bowiem zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną. Badanie lekarskie przeprowadzane przed umieszczeniem nietrzeźwego w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych jest zwykle pobieżne.
Z analizy spraw prowadzonych w Biurze RPO wynika, że system nadzoru funkcjonariuszy Policji nad osobami umieszczonymi w Pomieszczeń dla osób zatrzymanych jest niewystarczający. Zdaniem Rzecznika system ten powinien odpowiadać standardom zbliżonym do tych, jakie zostały przyjęte w izbach wytrzeźwień. Tam personel wykonuje bezpośredni nadzór nad nietrzeźwymi, co jest niezbędne, aby ocenić, czy wymagają oni pomocy medycznej. Na miejscu dyżur pełni również lekarz. Poprzestanie wyłącznie na śledzeniu zapisu z monitoringu, czy zaglądaniu do celi przez wizjer (co ma w praktyce często miejsce w Pomieszczeniach dla osób zatrzymanych), jest niewystarczające.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie i rozważenie potrzeby wprowadzenia określonych zasad postępowania z osobami nietrzeźwymi, które są umieszczane w Pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, tak aby zminimalizować zagrożenie zgonem takiej osoby w czasie jej pobytu w jednostce Policji.

Sprawdź także

Stan wyjątkowy i obrońca

Stan wyjątkowy nie ogranicza prawa do obrony – stanowisko Prezesa NRA i Dziekan ORA w …