Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Opodatkowanie samotnego rodzica

Opodatkowanie samotnego rodzica

Na tle sprawy indywidualnej informuje ministra finansów Rzecznik Praw Obywatelskich – ujawnił się problem związany z ustaleniem, czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być uznana za osobę samotnie wychowującą dziecko osoba będąca w związku małżeńskim, jeżeli został wydany prawomocny wyrok stwierdzający, że jej mąż nie jest ojcem dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa.
Dyrektor Izby Skarbowej wydając w tej sprawie interpretację indywidualną w imieniu Ministra Finansów, stwierdził, że nie można uznać wnioskodawczyni za osobę samotnie wychowującą dziecko. Zdaniem organu, orzeczenie o zaprzeczeniu ojcostwa nie jest tożsame z wyrokiem o pozbawieniu praw rodzicielskich.
W opinii Rzecznika z chwilą uprawomocnienia się wyroku o zaprzeczenie ojcostwa dochodzi do ustania władzy rodzicielskiej. W konsekwencji, osoba pozostająca w związku małżeńskim, która faktycznie samotnie wychowuje dziecko i uzyskała prawomocny wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa, może korzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej sprawie indywidualnej wyjaśnienia zawarte w piśmie Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów potwierdziły stanowisko Rzecznika. Jednocześnie zapewniono, że wydane w tym zakresie interpretacje indywidualne zostaną zweryfikowane.
W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra finansów o zajęcie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …