Finansowanie pomostowe

Oświadczenie prezesa NIK

Oświadczenie prezesa NIK po sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Minęło 13 miesięcy odkąd wystąpiłem do Sejmu o uchylenie mi immunitetu (treść wniosku). Dzisiaj Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przychyliła się do mojego wniosku. Żałuję, że podjęcie tak prostej w gruncie rzeczy decyzji zajęło Sejmowi
tyle czasu.
Chcę wyjaśnić nieprawdziwe i niesłuszne zarzuty przed niezawisłym i niezależnym sądem. Podkreślam: nigdy nie popełniłem żadnego przestępstwa. Jestem zainteresowany ustaleniem prawdy przez niezawisły sąd, bo od roku muszę słuchać – bez możliwości obrony – publicznych ataków, które godzą we mnie oraz w moich bliskich. Liczę, że po uchyleniu mi immunitetu, bez zbędnej zwłoki, sprawa zostanie przekazana do sądu, który będzie mógł ustalić prawdę.
Chcę z całą stanowczością stwierdzić, że NIK pod moim kierownictwem pracowała i pracuje w niezakłócony sposób, prezentując opinii publicznej kolejne raporty pokontrolne. W ocenie obywateli, parlamentarzystów ze wszystkich opcji oraz zewnętrznych ekspertów nasze kontrole były i są rzetelne, bezstronne i profesjonalne.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …