Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Cios PiSIzby SN w neoKRS

W dniach 26–27 marca 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał sześć odwołań od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 października 2018 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery z siedmiu stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 323 (sygn. akt I NO 3/19, I NO 5/19, I NO 7/19, I NO 8/19, I NO 9/19, I NO 10/19).

Sąd Najwyższy uwzględnił wszystkie odwołania, uchylił uchwałę w zaskarżonej części i przekazał sprawę w tym zakresie KRS do ponownego rozpatrzenia.

Nadto Sąd Najwyższy w dniu 27 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt I NO 59/18 uwzględnił odwołanie od uchwały KRS z dnia 18 września 2018 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mławie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 256.

Sąd Najwyższy uchylił uchwałę w zaskarżonej części i przekazał sprawę w tym zakresie KRS do ponownego rozpatrzenia.

Uzasadnienia, po sporządzeniu, zostaną opublikowane w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego.


Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zawierające rekomendacje na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi i Sądzie Rejonowym w Mławie – poinformował w piątek zespół prasowy Sądu Najwyższego. – Oznacza to, że KRS będzie musiała raz jeszcze rozpatrzyć sprawę powołań na ogłoszone wolne stanowiska m.in. w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi – wyjaśnił Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego. Kontrowersje w sprawie obsady wolnych stanowisk sędziowskich Kwestia obsady wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi wzbudziła kontrowersje jesienią ubiegłego roku. KRS podjęła uchwałę 11 października 2018 r., a 22 października zgromadzenie przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej w przyjętej własnej uchwale wyraziło „najwyższe oburzenie przebiegiem procedury opiniowania przez KRS kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych apelacji łódzkiej”. „W trakcie tej procedury wielokrotnie pomijano względy merytoryczne, dotyczące poszczególnych kandydatów, nie brano pod uwagę opinii wizytatorów, kolegiów poszczególnych sądów oraz głosowań zgromadzeń sędziów. Wiele rekomendacji miało jednoznacznie polityczny charakter” – uznali wtedy łódzcy sędziowie. Sprawa przekazana KRS do ponownego rozpatrzenia W piątek w komunikacie Sądu Najwyższego poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznała sześć odwołań od uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery z siedmiu stanowisk sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. „Sąd Najwyższy uwzględnił wszystkie odwołania, uchylił uchwałę w zaskarżonej części i przekazał sprawę w tym zakresie KRS do ponownego rozpatrzenia” – czytamy w komunikacie. Trybunał Konstytucyjny: wybór członków KRS przez polityków zgodny z konstytucją Trybunał… czytaj dalej » Ponadto Izba Kontroli Sądu Najwyższego uwzględniła też odwołanie od uchwały KRS w sprawie powołania na dwa stanowiska sędziego w Sądzie Rejonowym w Mławie. Tę sprawę KRS również ma rozpoznać ponownie. W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył konstytucyjność przepisów umożliwiających kandydatom na sędziów w sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz Sądzie Najwyższym odwoływanie się od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów. Dotychczas – zgodnie z ustawą – w przypadku uchwał dotyczących powołań na sędziów np. sądów powszechnych – takie odwołania trafiały do SN, zaś odwołania od uchwał w sprawie powołań sędziów SN trafiały do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN, nie zakwestionował zaś możliwości odwołania się do SN od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów sądów powszechnych (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …