Finansowanie pomostowe

Radzik ponad uchwały SN

W dniu 15 sierpnia 2020 roku Zarząd Oddziału SSP Iustitia w Szczecinie zajął następujące stanowisko:

„Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w ;związku z komunikatem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z;dnia 5 sierpnia 2020 roku;„w sprawie wszczęcia postępowanie dyscyplinarnego przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego w ;Szczecinie”;stwierdza, że postępowanie to ;związane jest wyłącznie z czynnościami sędziego podjętymi w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Czynności te bezpośrednio zmierzały do realizacji wytycznych zawartych w uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt BSA I-4110-1/20 (zob. w szczególności tezy 23-25, 38, 43-46, 49-51).

Z tego względu przedstawianie sędziemu zarzutów dyscyplinarnych, a tym bardziej karnych, za zastosowanie się wprost do wskazań zawartych w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego, mającej moc zasady prawnej, uznajemy za oczywiście niezasadne. Zapewniamy, że udzielimy wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia zarówno temu sędziemu, jak i innym, którzy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji.


Szczecin. Stanowisko Zarządu Oddziału ws. uchwały Zarządu SSP IUSTITIA z dnia 3 sierpnia 2020 roku
18.08.2020 Komunikaty i oświadczenia
W związku z komunikatem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających odnośnie stanowiska Zarządu SSP Iustitia z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczącego uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP Zarząd Oddziału SSP Iustitia w Szczecinie zajął następujące stanowisko:

“Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” protestuje przeciwko próbie pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy jako członkowie zarządu głównego SSP „Iustitia” podjęli stanowisko z dnia 3 sierpnia 2020 roku dotyczące uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP. Podkreślamy, że stanowisko to nie może być odczytywane jako forma podważania legalności wyborów Prezydenta RP, a jest poglądem opartym wprost na uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt BSA I-4110-1/20.

Inicjowanie czynności dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy dbając o poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawa prezentują określone poglądy prawne, uznać trzeba za próbę wywołania efektu mrożącego, która pozostanie bezskuteczna.”

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …