Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

RE:” PiS poniża ETPC”

Sekretarz Generalna Rady Europy przesłała w środę list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w którym zwraca uwagę na ostatnie komentarze polskich władz po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o sprawę dwojga sędziów odwołanych przez Ziobrę z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach. Marija Pejczinović Burić zaznaczyła, że słowa płynące z Warszawy „podważają autorytet” trybunału i „wiarygodność całego systemu opartego o Europejską Konwencję Praw Człowieka”.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł we wtorek, że Polska naruszyła artykuł 6. Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Chodzi o sprawę sędziów odwołanych na mocy nowelizacji ustawy o sądach powszechnych przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Przepisy nie dawały im możliwości apelacji od tej decyzji. Skargę na działania polskich władz w 2018 roku złożyli odwołani z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach sędziowie Alina Bojara i Mariusz Broda. ETPCz orzekł także, że skarżącym przysługuje zadośćuczynienie w wysokości 20 tysięcy euro.

Tego samego dnia oświadczenie w sprawie wyroku ETPCz wydał resort sprawiedliwości. Oceniono, że wyrok „nie ma żadnych podstaw merytorycznych” i „nie jest oparty na prawie i konwencjach międzynarodowych, lecz stanowi wyraz niedopuszczalnego upolitycznienia Trybunału”.

List sekretarz Rady Europy do Zbigniewa Ziobry

„Z wielkim zaniepokojeniem i rozczarowaniem przeczytałam ostatnie oświadczenia polskich władz dotyczące orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Oskarżenia, że orzeczenia Trybunały są motywowane politycznie w niczym nie pomagają. Podważają jedynie autorytet tej instytucji i wiarygodność całego systemu opartego o Europejską Konwencję Praw Człowieka” – pisze w liście do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejczinović Burić.

Zwraca ona uwagę, że „wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy, w tym Polska, regularnie potwierdzały swoje głębokie i trwałe zaangażowanie w działalność Trybunału jako kamienia milowego systemu chroniącego prawa i wolności zawarte w Konwencji”. Przypomina o Deklaracji Komitetu Ministrów RE przyjętej z okazji 70-lecia Rady Europy, „w której potwierdzono również swoje zaangażowanie w ochronę niezależności sądownictwa oraz stałego wzmacniania rządów prawa”.

„Wierzę, że Polska będzie dalej wspierać implementację Konwencji, zgodnie z interpretacją Trybunału w Strasburgu, do polskiego prawa – w tym zobowiązania przyjętego przez Wysokie Umawiające się Strony do wykonywania ostatecznych wyroków Trybunału” – puentuje Burić.

Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejczinović Burić.

Sprawdź także

Policja może nadal bić

Żeby biło się lepiej. Nie będziesz miał prawa do adwokata zaraz po zatrzymaniu przez policję”Przepisy …